ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเพนียด ถ.สุระนารายณ์ หมู่2 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
วัดสุดารัตนาราม ถ.สุระนารายณ์ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
วัดสระสองตอน ถ.สุระนารายณ์ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
วัดสระกุ่ม ถ.สุระนารายณ์ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
วัดลิ้นทอง ซ.Sura Narai Rd ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
วัดราชบรรทม ถ.สุระนารายณ์ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
วัดพรหมจริยาราม ซ.Sura Narai Rd ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
วัดเขาจระเข้ ถ.สุระนารายณ์ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด ถ.สุระนารายณ์ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงเรียนวัดสะแกราบ ซ.Sura Narai Rd ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
สถานีอนามัยบ้านเพนียด ถ.สุระนารายณ์ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
สถานีอนามัยตำบลสะแกราบ ซ.Sura Narai Rd ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
สถานีบริการน้ำมันพีที ถ.สุระนารายณ์ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
สถานีบริการน้ำมันพีที ถ.สุระนารายณ์ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2 ซ.ลบ. 2029 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง ถ.สุระนารายณ์ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี ซ.Sura Narai Rd ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
สถานีตำรวจภูธรตำบลเพนียด ถ.สุระนารายณ์ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โป่งทุ่งกวาง ซ.ลบ. 2029 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง