ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าตาล ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดห้วยเปี่ยม ซ.โยธาธิการ ลบ. 2062 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดป่าหวายทุ่ง ซ.3016 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดป่าหวายเก่า ซ.3016 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดป่าตาล ซ.3016 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดโคกกระถิน ซ.3016 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50 ซ.3016 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี ซ.ริมชล 4 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนศึกษาพิเศษลพบุรี ซ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดห้วยเปี่ยม ซ.โยธาธิการ ลบ. 2062 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนเทคนิคพณิชยการลพบุรี ซ.3016 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยป่าตาล ซ.3016 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ศาลจังหวัดชัยนาท ซ.สราญรมย์ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ซ.สราญรมย์ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ต้นทุเรียนยักษ์ ซ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ซ.3016 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตลพบุรี ซ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วิถีเทพสรรพสินค้า ซ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
บ้านวิมลรัตน์ ซ.3016 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลเบญจรมย์ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
พระพุทธเกตุมงคล (หลวงพ่อโตตะพานหิน) ซ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีรถไฟบ้านป่าหวาย ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดป่าหวายเก่า ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 036-612251
วัดเมืองใหม่ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 036-412275
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง