ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสี่คลอง ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้ายตลาด ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโก่งธนู ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดหลวงท้ายตลาด ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดหมูสี ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดมะขามเฒ่า ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดโพธิ์ลอย ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดธรรมเจดีย์ ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดท่าข้ามวารีธาราม ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดชีแวะ ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดคุ้งนาบุญ ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดกระเจียว ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด (แจ้งยุบลราษฎร์อุทิศ) ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดท่าข้าม ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดชีแวะ ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดคุ้งนาบุญ ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยท้ายตลาด ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยตำบลสี่คลอง ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยงิ้วราย ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยโก่งธนู ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีบริการน้ำมันเอ็มพี ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านกุ่ม ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง