ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก้วกระจ่าง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสีบัวทอง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
วัดหมื่นเกลา ซ.สพ. 4021 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
วัดสีบัวทอง ซ.สพ. 4021 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
วัดเรไร ซ.สพ. 4021 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
วัดทองเลื่อน ซ.3064 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
วัดแก้วกระจ่าง ซ.3064 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
โรงเรียนวัดหมื่นเกลา ซ.สพ. 4021 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
โรงเรียนวัดหนองยาง ซ.สพ. 4021 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
โรงเรียนวัดสีบัวทอง ซ.สพ. 4021 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
โรงเรียนวัดทองเลื่อน ซ.3064 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ซ.3064 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
สถานีอนามัยตำบลศรีบัวทอง ซ.สพ. 4021 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
สถานีอนามัยตำบลวังน้ำเย็น ซ.สพ. 4021 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
สถานีอนามัยตำบลแก้วกระจ่าง ซ.ศรีบัวทอง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
สถานีตำรวจภูธรตำบลสีบัวทอง ซ.สพ. 4021 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง