ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแม่ไก่ ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านพราน ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดสนธิธรรมิการาม (วัดหนองแม่ไก่) ซ.3064 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดริ้วหว้า ซ.รพช. อท. 2013 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดริ้วหว้า ซ.รพช. อท. 2005 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดรัตนาราม ซ.3064 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดบ้านแก ซ.รพช. อท. 2005 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดบ้านกลาง ซ.3064 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม ซ.รพช. อท. 3067 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดสนธิธรรม ซ.3064 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดรัตนาราม ซ.3064 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนชุมชนบ้านริ้วหว้า ซ.รพช. อท. 3067 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
สถานีอนามัยหนองแม่ไก่ ซ.รพช. อท. 2004 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
สถานีอนามัยตำบลบ้านพราน ซ.รพช. อท. 2005 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง