ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำพะเนียง ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงตะงาว ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
วัดหลวงพ่อเขียว ซ.3196 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
วัดสำพะเนียง ซ.3196 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
โรงเรียนวัดพ่อเขียว ซ.3196 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ ซ.3196 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
โรงเรียนชุมชนวัดพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) ซ.3196 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
สถานีอนามัยตำบลสำมะเนียง ซ.3196 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
สถานีอนามัยดงตะงาว ซ.3196 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3196 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง