ค้นพบจำนวน 102 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปลิง ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแขม ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภออุทัย ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหันตะเภา ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองน้ำส้ม ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองไม้ซุง ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามบัณฑิต ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหีบ ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลธนู ซ. 5 สวัสดี ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคานหาม ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลข้าวเม่า ซ. 5 สวัสดี ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเสนา ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลอุทัย 15 หมู่5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดอุทัย (วัดละมุ) ซ.3056 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดหนองไม้ซุง ซ.3043 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดหนองปลิง ซ.อย. 2072 ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดเสนานิมิต ซ.อย. 3117 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดสามบัญญัติ ซ.อย. 3028 ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดสะแก ถ., 5 สวัสดี, ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดลำบัว ซ.อย. 3010 ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดร่มโพธิ์มโนธรรม ซ.3056 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดโพธิ์สาวหาญ ซ.อย. 3010 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดบ้านหีบ ซ.3043 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดบ้านช้าง ซ.อย. 3010 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดนางชี ซ.อย. 3028 ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดไทรงาม ซ.อย. 3117 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดเทพกุญชร ซ.อย. 3010 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดโตนดเตี้ย ซ.3043 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดดอนพุทรา ซ.3043 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดโคกช้าง ซ.3056 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดเขาดิน ซ.AH2 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดขุนทิพย์ ซ.โรจนะ เอ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดขุนทราย ซ.3056 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดขนอน ซ.อย. 3010 ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดกุ่มแต้ ซ.อย. 3028 ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดกลางขุย ซ.อย. 3012 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนอุทัย ซ.3056 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ซ.3043 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดสามบัญญัติ ซ.อย. 3028 ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดสะแก ถ., 5 สวัสดี, ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดละมุ ซ.3056 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดพรานนก ซ.อย. 2072 ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดบ้านหีบ ซ.3043 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดนางชี ซ.อย. 3028 ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดไทรงาม ซ.อย. 3117 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย ซ.3043 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดดอนพุทรา ซ.3043 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดจำปา ซ.3056 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดโคกช้าง ซ.อย. 3010 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) ซ.3056 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดเขาดิน ซ.AH1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดขุนทิพย์ ซ.โรจนะ เอ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดกุ่มแต้ ซ.อย. 3028 ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดกลางขุย ซ.อย. 3012 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนบ้านลำแดง ซ.อย. 3010 ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนบ้านช้าง ซ.อย. 3010 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนบ้านคู้คด ซ.อย. 3010 ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนบ้านข่อยโทน ซ.อย. 3117 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนซาวน์วัศ ซ.3056 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สถานีอนามัยหันตะเภา ซ.อย. 3010 ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สถานีอนามัยหนองไม้ซุง ซ.อย. 3012 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สถานีอนามัยหนองน้ำส้ม ซ.อย. 3010 ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สถานีอนามัยหนองแขม ซ.อย. 2072 ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สถานีอนามัยตำบลเสนา ซ.3056 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สถานีอนามัยตำบลบ้านหีบ ซ.3043 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สถานีอนามัยตำบลบ้านช้าง ซ.อย. 3010 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สถานีอนามัยตำบลธนู ถ., 5 สวัสดี, ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สถานีอนามัยตำบลคานหาม ซ.3056 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
งานสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ซ.โรจนะ เอ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช ซ.โรจนะ เอ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ซ.3056 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย ซ.309 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ซ.3056 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ซ.3056 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สถานีบริการน้ำมันเอ็มพี ซ.3056 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ซ.3043 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ซ.3056 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
ห้างไชยแสง ถ.,ตลาดแกรนด์ 5, ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานีตำรวจภูธรอำเภออุทัย ซ.3056 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
บึงทับแต้ ซ.AH2 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงแรมไทยไทพาเลซ ซ.AH1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงแรมแกรนด์การ์เด้นรีสอร์ท ซ.งามเขตต์-เอเซีย ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล ถ.,ตลาดแกรนด์ 9, ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงแรมเซเว่น-อินน์ ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงแรมมายเฮ้าส์ ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงแรมโรจนะ ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงแรมท็อปอินน์ ถ.,เสรี หมู่ 4, ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลอำเภอแก่งคอย ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลรัตนเวชเด็ก ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
จักสานผักตบชวาบ้านมหานาม ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง