ค้นพบจำนวน 40 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านช้าง 130 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนทอง ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสนับทึบ ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแก้วฟ้า ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเทพมงคล ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเต่าเล่า ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงพยาบาลบางซ้าย 58 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
วัดสุคนธาราม ซ.340 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
วัดบึงคา ซ.340 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
วัดบางซ้ายใน ซ.3263 ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
วัดบางซ้ายนอก (วัดหลวงปู่รอด) ซ.3263 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
วัดเทพมงคล ซ.อย. 4004 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
วัดจระเข้ไล่ ซ.340 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
วัดโคกเจ็ดลูก ซ.340 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
วัดแก้วฟ้า ซ.3263 ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงเรียนวัดสุคนธาราม ซ.340 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงเรียนวัดบึงคา ซ.340 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงเรียนวัดบางซ้ายใน (ประสิทธิ์ศิลปาคาร) ซ.3263 ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงเรียนวัดบางซ้ายนอก (ปลื้มอดุลย์วุฒิราษฎร์) ซ.3263 ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงเรียนวัดเทพมงคล ซ.อย. 4004 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงเรียนวัดจระเข้ไล่ ซ.340 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงเรียนบ้านโคกเจ็ดลูก ซ.340 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา ซ.3263 ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงเรียนคชเวกวิทยา ซ.อย. 4004 ต.วังพัฒนา อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สถานีอนามัยตำบลเทพมงคล ซ.340 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สถานีอนามัยตำบลเต่าเล่า ซ.3263 ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สถานีอนามัยตำบลดอนทอง ซ.340 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สำนักงานชลประทานที่ 3 ซ.3263 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง ซ.3263 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว ซ.อย. 4004 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง ซ.3263 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ซ.3263 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
ที่ว่าการอำเภอค่ายบางระจัน ซ.3263 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.340 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3263 ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.340 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.3263 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางซ้าย ซ.อย. 4004 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงพยาบาลบางซ้าย ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง