ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านโพธิ์ ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำเต้า ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแพน ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดโรงนา ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดยวด ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดโพธิ์ ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดโบสถ์ ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดโคกเสือ ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดโคกเสือ (ละอองพากย์สุขีอุทิศ) ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลบ้านโพธิ์ ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลบ้านแพน ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลน้ำเต้า ซ.เสนารุ่งเรือง ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
จุดสกัดบ้านแค ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง