ค้นพบจำนวน 186 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามเรือน ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดยม ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหว้า ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแป้ง ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแป้ง ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชียงรากน้อย ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลานเท ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านพลับ ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกรด ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านโพ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางประแดง ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกระสั้น ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อตาโล่ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลาดเกรียบ ซ.ตลาดเกรียบใต้-อุดมศิลพัฒนา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคุ้งลาน ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองจิก ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขนอนหลวง ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะเกิด ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองเปรม ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขนอนเหนือ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลนวนคร อยุธยา 61/9 ถ.สายเอเซีย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน ถ.เทศบาลซอย 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดสุทธิรุจิราราม ซ.356 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดสุคันธาราม ซ.AH1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดสามเรือน ซ.3056 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดวิเวกวายุพัด ซ.อย. 4115 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดลาดระโหง ซ.347 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดยม ถ.,ตลาดเกรียบใต้พัฒนา, อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดโพธิ์ ซ.3477 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดพยาญาติ ซ.อย. 3020 ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดโปรดสัตว์ ซ.3477 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดเปรมประชากร ซ.3442 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
วัดบ้านสร้าง ซ.โรจนะ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดบ้านเลน ซ.3477 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดบ้านพาสน์ ซ.3477 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดบ้านแป้ง ซ.3469 ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดบางตะเคียนวิเชียรฉาย ซ.3309 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดบางกลิ้ง ซ.3469 ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดนิเวศธรรมประวัติ ซ.3469 ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดธรรมนาวา ถ.ลำเรือแตก ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
วัดทุ่งศรีโพธิ์ ซ.347 ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดทำใหม่ ซ.โรจนะ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
วัดทำเลไทย ซ.3477 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดทองบ่อ ซ.3477 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดตลาดเกรียบ ถ.,ตลาดเกรียบใต้-อุดมศิลพัฒนา, อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดเซ ซ.3477 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดเชิงท่า ซ.อย. 3020 ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดชุมพลนิกายาราม ซ.3477 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดชีปะขาว ซ.3469 ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดคลองพุชซา ถ.บ้านหนองหอย ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดขนอนเหนือ ซ.AH1 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดขนอนใต้ ซ.AH2 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดกำแพง ซ.3477 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วัดกลางขุนแผน ซ.3469 ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ซ.ปท. 1021 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โรงเรียนราษฎร์นิมิตร ซ.อย. 2029 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา ซ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โรงเรียนปัณณวิชญ์ ซ.3056 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนปราสาททองวิทยา ถ.เทศบาลซอย 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา ซ.3469 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนอนุบาลสาธิตา ซ.308 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนอนุบาลบางปะอิน ซ.308 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม ซ.356 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดสุคันธาราม ซ.AH1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดสามเรือน ซ.3056 ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) ซ.347 ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด ซ.อย. 4115 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดลาดระโหง ซ.347 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ถ.บ้านหนองหอย ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ซ.AH2 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง) ถ.,ตลาดเกรียบใต้พัฒนา, อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดโพธิ์ ซ.3477 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดเปรมประชากร ซ.3442 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โรงเรียนวัดบ้านสร้าง ซ.โรจนะ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนวัดบางตะเคียน ซ.3309 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดบางกลิ้ง ซ.3469 ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดธรรมนาวา ถ.ลำเรือแตก ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โรงเรียนวัดทำใหม่ ซ.โรจนะ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ ซ.3477 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดทองบ่อ ซ.3477 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดตลาดเกรียบ (อุดมวิทยา) ถ.,ตลาดเกรียบใต้-อุดมศิลพัฒนา, อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) ถ.,ตลาดเกรียบใต้-อุดมศิลพัฒนา, อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดเชิงท่า ซ.อย. 3020 ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ซ.3477 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดชีปะขาว ซ.3469 ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด ซ.AH1 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) ซ.อย. 3020 ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) ซ.3309 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนบางปะอิน ซ.3477 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนบางปะอิน (ราชานุเคราะห์ 1) ถ.เทศบาลซอย 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนเชียงรากน้อย ซ.AH2 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ซ.3477 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ ถ.สุขาภิบาล 7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
สถานีอนามัยวัดยม ซ.3469 ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีอนามัยวัดขนอนเหนือ WAT KHA-NON NUEA ซ.AH2 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีอนามัยบ้านคลองเปรม ซ.3442 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
สถานีอนามัยตำบลสามเรือน ซ.3056 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีอนามัยตำบลลานเท ซ.โรจนะ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีอนามัยตำบลบ้านหว้า ซ.AH1 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง