ค้นพบจำนวน 137 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหน้าไม้ ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสนามไชย ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านม้า ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแป้ง ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเกาะ ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชียงรากน้อย ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห่อหมก ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราชคราม ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกลึง ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางยี่โท ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพลี ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช้างน้อย ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช้างใหญ่ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช่างเหล็ก ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกระแชง ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกกแก้วบูรพา ถ.สง่างาม ต.กกแก้วบูรพา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไม้ตรา ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่พระ ถ.ไผ่พระ 1 ต.ไผ่พระ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์แตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแคออก ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแคตก ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คัคณางค์ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงพยาบาลบางไทร 35 หมู่2 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางไทร ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดอนุกุญชราราม ซ.อย. 3011 ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดหน้าต่างใน ซ.อย. 4017 ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดหน้าต่างนอก ซ.อย. 4017 ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดสุนทราราม (วัดห่อหมก) ซ.อย. 4014 ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดสิงห์สุทธาวาส ซ.อย. 3011 ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดสว่างอารมณ์ ซ.3111 ต.บ้านเกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดสนามไชย ซ.อย. 3011 ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดสง่างาม ถ.สง่างาม ต.กกแก้วบูรพา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดลาดศรัทธาธรรม ซ.อย. 4006 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดยี่ป่า ซ.3418 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดไม้ตราสมาชิการาม ซ.อย. 4006 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดโพธิ์แตงเหนือ ซ.3309 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
วัดโพธิ์แตงใต้ ซ.3309 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
วัดพืชนิมิตร ถ.,วัดขวางพัฒนา, ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
วัดพระธาตุศรีรัตนาราม ซ.3111 ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดป่าคา ซ.3309 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
วัดปากน้ำ ซ.อย. 4017 ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดโบสถ์อินทราราม ซ.อย. 3011 ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดโบสถ์สมพรชัย ซ.เทศบาล 15 ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
วัดบ้านพาด ซ.อย. 3011 ต.บ้านแป้ง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดบางยี่โท ซ.อย. 4014 ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดบางไทร ซ.3309 ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
วัดบางคล้าบุปผานิการาม ซ.สะพานเขานางบางไทร ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดบางแขยง ซ.อย. 4014 ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดบันลือธรรม ซ.อย. 4006 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดไทรโสภณ ซ.อย. 4014 ต.บ้านเกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดท้ายเกาะ ซ.Kanchanaphisek อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
วัดท่าซุงทักษิณาราม ซ.3111 ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดเชียงรากน้อย ซ.3309 ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
วัดเชิงเลน ซ.3309 ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
วัดช้างใหญ่ ซ.3309 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
วัดช่างเหล็ก ซ.อย. 4014 ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดขุนจ่าธรรมาราม ซ.อย. 4014 ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดกระแชง ซ.อย. 3011 ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วัดกกแก้วบูรพา ถ.สง่างาม ต.กกแก้วบูรพา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ ซ.อย. 4014 ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนสอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์) ถ.หนองสาหร่าย 3 ต.กกแก้วบูรพา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ซ.3309 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงเรียนศรีบางไทร ซ.3418 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม ซ.อย. 3011 ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) ซ.อย. 4017 ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดสุนทราราม ซ.อย. 4014 ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ซ.3111 ต.บ้านเกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดสนามไชย ซ.อย. 3011 ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดสง่างาม ถ.สง่างาม ต.กกแก้วบูรพา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม ซ.อย. 4006 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ ซ.3309 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงเรียนวัดพืชนิมิตร ถ.,วัดขวางพัฒนา, ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงเรียนวัดป่าคา ซ.3309 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ไตรคามสามัคคี) ซ.อย. 4017 ต.แคออก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย ซ.3309 ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) ถ.ไผ่พระ 1 ต.ไผ่พระ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) ซ.อย. 4014 ต.บ้านเกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ซ.Kanchanaphisek อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม ซ.3111 ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดเชิงเลน ซ.3309 ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) ซ.อย. 4014 ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดขุนจ่าธรรมาราม ซ.อย. 4014 ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) ซ.อย. 3011 ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดกระแชง (จันทไพโรจน์วิทยา) ซ.อย. 3011 ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดกกแก้วบูรพา ถ.สง่างาม ต.กกแก้วบูรพา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนบ้านบางพลีบุศย์บูรณะ ซ.อย. 4014 ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย ซ.3309 ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงเรียนบางไทรวิทยา ซ.3418 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนบางไทร ซ.สะพานเขานางบางไทร ต.บ้านแป้ง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) ซ.3309 ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) ซ.3309 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงเรียนไตรอรุณศึกษา ซ.อย. 4006 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สถานีอนามัยราชคราม ซ.3309 ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
สถานีอนามัยไม้ตรา ซ.อย. 4006 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สถานีอนามัยโพธิ์แตง ซ.3309 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
สถานีอนามัยไผ่พระ ถ.ไผ่พระ 1 ต.ไผ่พระ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สถานีอนามัยบ้านสนามชัย ซ.อย. 3011 ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สถานีอนามัยบ้านแคตก ซ.อย. 4014 ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สถานีอนามัยตำบลหน้าไม้ ซ.อย. 4017 ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง