ค้นพบจำนวน 372 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านป้อม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเกาะ ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดพระญาติการาม ถ.วัดระญาติการาม-วัดกระสัง ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเพนียด ตำบลสวนพริก ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหันตรา ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำเภาล่ม ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนพริก ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดตูม ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลุมพลี ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลภูเขาทอง ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากกราน ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านรุน ต.บ้านรุน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองสระบัว ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองตะเคียน ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ลิง ถ.เจดีย์-วัดดุสิตดาราม ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 123 ถ.ช่างแสง-วัดพระญาติ หมู่3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสาขา 1 ศูนย์เวชปฎิบัติครอบครัว 46/1 ซ.สวนสมเด็จ 3 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา 130 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนยแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 4 ศูนย์แพทย์วัดตึก ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 3 ศูนย์แพทย์ป้อมเพชร ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 2 ศูนย์แพทย์วัดอินทาราม ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์บริการสาธารณสุข วัดกล้วย หมู่ที่11 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เทศบาลนครศรีอยุธยา ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ถ.คลองมะขามเรียง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ซ.U-thong Rd ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดอินทาราม ซ.3060 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดอโยธยา ถ.,ต้นโพธิ์, ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดใหญ่ชัยมงคล ซ.3477 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดหันตรา ซ.3061 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดหอระฆัง ถ.คลองมะขามเรียง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดหน้าพระเมรุ ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ถ.,อู่ทอง 48, ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสุวรรณดาวาส ถ.ชีกุน ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ถ.,ปรีดีพนมยงค์ 11, ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสุวรรณเจดีย์ ถ.,นเรศวร 14, ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสำเภาล่ม (วัดท่าใหม่) ซ.3469 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสามวิหาร ซ.3060 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสว่างอารมณ์ ซ.อย. 4009 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสระมณฑล ถ.,อู่ทอง 26, ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสมณโกฎฐาราม ถ.เจดีย์-วัดดุสิตดาราม ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสนามไชย ซ.3469 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดศาลาปูน ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดศรีโพธิ์ ซ.3060 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดวรโพธิ์ ซ.คลองท่อ ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดวรเชษฐาราม ถ.,อู่ทอง 34, ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดวรเชษฐ์ (วัดวรเชต) ซ.3263 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดวงษ์ฆ้อง ซ.3060 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดโลกยสุธา ถ.,อู่ทอง 30, ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดลังกา ถ.คลองมะขามเรียง ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดลอดช่อง ซ.3469 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดราชประดิษฐาน ถ.ชีกุน ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดราชบูรณะ ซ.นเรศวร ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดราชบัวขาว ซ.347 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดรัตนชัย ซ.U-thong Rd ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดระฆัง ถ.,คลองท่อ 13, ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดแม่นางปลื้ม ซ.3060 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดมหาโลก ซ.3060 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดมหาธาตุ ซ.นเรศวร ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดโพธิ์เผือก ซ.347 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดพุทไธศวรรย์ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดพิชัยสงคราม ซ.3053 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดพระศรีสรรเพชญ ซ.นเรศวร ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดพระราม ซ.นเรศวร ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดพระญาติการาม ถ.วัดระญาติการาม-วัดกระสัง ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดพระงาม ซ.3412 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดพรหมนิวาสวรวิหาร ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดพนัญเชิงวรวิหาร ซ.3477 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดพนมยงค์ ซ.309 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดไผ่โสมนรินทร์ ซ.3061 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดป่าโค ซ.3053 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดปากกราน ซ.อย. 4018 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดป้อมใหญ่ ซ.3412 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดป้อมรามัญ ซ.อย. 2003 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดปราสาท ซ.U-thong Rd ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดประดู่ทรงธรรม ถ.เจดีย์-วัดดุสิตดาราม ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดโบสถ์ราชเดชะ ถ.เจดีย์-วัดดุสิตดาราม ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดบำรุงธรรม ซ.347 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดบางกะจะ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ซ.อย. 4009 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดบรมพุทธาราม ซ.ศรีสรรเพชญ์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดนางกุย ซ.3469 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดธรรมิกราช ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดธรรมาราม ซ.3412 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดธรรมนิยม ซ.3053 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดท่าโขลง ซ.309 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดท่าการ้อง ซ.3412 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดทองปุ ซ.3060 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดทรงกุศล ซ.3477 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดโตนด ซ.AH2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดตูม ซ.309 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดตึก ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดตะไกร ซ.309 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดดุสิตาราม ถ.,ต้นโพธิ์, ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดดาวดึงส์ ซ.347 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดญาณเสน ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดไชยวัฒนาราม ซ.3469 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดเชิงท่า ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง