ค้นพบจำนวน 221 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บึงคำพร้อย หมู่ที่ 11 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงทองหลาง 2 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรัพย์-บุญชู ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพืชอุดม ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงทองหลาง1 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติฯ(ลาดสวาย) ถ.วัดกลางคลองสี่ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียติฯ(วัดประยูร) ซ.วัดประยูรกลาง ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บึงคำพร้อย หมู่ที่ 13 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาดสวาย 2 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงคอไห2 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงคอไห 1 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคูคต ซ.วัดลาดสนุ่น ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
ศูนย์บริการปฐมภูมิ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ห้วยยอด) 62/8 ซ.ซลำลูกกา หมู่18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
ศูนย์การแพทย์คูคต(คณะแพทย์ศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลำไทร 145/15 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
เทศบาลตำบลลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
เทศบาลตำบลลำไทร ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
เทศบาลเมืองคูคต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดอดิศร ซ.ปท. 3009 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดใหม่คลองเจ็ด ซ.ปท. 3004 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดใหม่กลางคลองสิบ ซ.ปท. 3019 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดโสภณาราม ซ.ปท. 3015 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ซ.ลำลูกกา ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดสายไหม ซ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
วัดสมุหราษฎร์บำรุง ซ.ปท. 3028 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดลานนา ซ.ปท. 3028 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดลาดสนุ่น ถ.,วัดลาดสนุ่น, ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
วัดราษฎร์ศรัทธาราม ซ.พึ่งสุขอุทิศ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดมงคลรัตน์ ซ.ปท. 3015 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดฟ้าคราม (สำนักสงฆ์จิตตภาวนาราม) ซ.ลำลูกกา 11/16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
วัดโพสพผลเจริญ ซ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
วัดพืชอุดม ซ.ปท. 4003 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดพิรุณศาสตร์ ซ.ปท. 3032 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดพระวิสสุทธิวงส์ ซ.ลำลูกกา ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดปัญจทายิกาวาส ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดประยูรธรรมาราม ซ.พหลโยธิน 83 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
วัดประชุมราษฎร์ ซ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์ ซ.ปท. 3012 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดนาป่าพง ซ.ปท. 3032 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดนังคัลจันตรี ซ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดธัญญะผล ซ.ปท. 3006 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดทำเลทอง ซ.อบจ. ปท. 2006 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดทศทิศาราม ซ.ปท. 3009 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดดอนใหญ่ ซ.ปท. 3006 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดซอยสามัคคีรังสิต (วัดธรรมสุขใจ) ถ.,รังสิต-นครนายก 18, ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
วัดชัยมังคลาราม ซ.ปท. 3015 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดแจ้งลำหิน ซ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดคลองชัน ซ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดเกตุประภา ซ.เทศบาลลำลูกกา 2 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
วัดกลางคลองสี่ ถ.วัดกลางคลองสี่ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนสีวลี ซ.พหลโยธิน 79 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง ซ.ปท. 3004 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนสวนอักษร ถ.,รังสิต-นครนายก 20, ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี ซ.ปท. 3012 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ ซ.ปท. 3011 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนร่วมจิตประสาท ซ.ปท. 3012 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต ซ.สวายประชาราษฏร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนยามีอุ๊ตตอยยิบ ซ.ปท. 3011 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนมูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ ซ.อบจ. ปท. 2006 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ซ.พหลโยธิน 71 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ซ.ปท. 3004 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนพัฒนาวิทยา ซ.พหลโยธิน 77 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนพระวิสสุทธิวงส์ ซ.ลำลูกกา ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา ซ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนอัสซารุสซุนนะห์ ซ.ปท. 3006 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนอนุบาลลัดดาวัลย์ ซ.ลำลูกกา 11/12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนอนุบาลประสานมิตร ถ.,หมู่บ้านพรร่มเย็นวิลล่า, ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนอนุบาลประทีป ซ.ปท. 3012 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนศรีจิตรา ซ.พหลโยธิน 64 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนวัดอดิศร ซ.ปท. 3009 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนวัดโสภณาราม ซ.ปท. 3015 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนวัดสุวรรณ ซ.ลำลูกกา ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง ซ.ปท. 3028 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนวัดลานนา ซ.ปท. 3028 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนวัดลาดสนุ่น ถ.,วัดลาดสนุ่น, ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ซ.ปท. 3004 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ ซ.ปท. 3015 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ซ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนวัดพืชอุดม ซ.ปท. 4003 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ ซ.ปท. 3032 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ซ.9 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม ซ.พหลโยธิน 83 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ ซ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนวัดนิเทศน์ ซ.ปท. 3012 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนวัดธัญญะผล ซ.ปท. 3006 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนวัดทศทิศ ซ.ปท. 3009 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ซ.ปท. 3006 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ซ.ปท. 3015 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน ซ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนวัดเกตุประภา ซ.เทศบาลลำลูกกา 2 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ ถ.วัดกลางคลองสี่ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนบุญญาทรศึกษา ซ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนบ้านลาดช้าง ซ.ปท. 3011 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนบ้านคลอง 14 ซ.ปท. 3011 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ถ.,วัดลาดสนุ่น 1/1, ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนนานาชาติไทยอเมริกัน ซ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานี ซ.ปท. 3012 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำลูกกา ซ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง