ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองห้า หมู่ที่ 13 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองห้า หมู่ที่ 07 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองหก หมู่ที่ 13 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองสี่ หมู่ที่13 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง 38 ถ.เลียบคลองห้า หมู่1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 6 ถ.รังสิต หมู่2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดหัตถสารเกษตร ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดแสวงสามัคคีธรรม ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดศิริจันทาราม ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนมัธยมหัตถสารเกษตรวิทยาคาร ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนารังสิต ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอุดมศึกษา ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนวัดศิริจันทาราม ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนเจริญวิทยา ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง) ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานีอนามัยตำบลคลองห้า ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานีอนามัยตำบลคลองหก ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานีอนามัยคลองห้า ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอมหาราช ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สำนักอุตุนิยมวิทยาขนส่ง ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สำนักหักบัญชีจังหวัดอุทัยธานี ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานีตำรวจภูธรตำบลคลองห้า ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วัดแสวงสามัคคีธรรม ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5772390
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง