ค้นพบจำนวน 235 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 131 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 0-2564-7222
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองหนึ่ง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองหนึ่ง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองสาม ซ.คลองสาม 5/1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังน้อย ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพยอม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองห้า หมู่ที่ 13 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองห้า หมู่ที่ 07 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองหก หมู่ที่ 13 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองสี่ หมู่ที่ 07 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองสาม ซ.คลองสาม 8/13 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองสอง ถ.เอราวัณ 1 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองสี่ หมู่ที่13 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองสอง(ประจำอำเภอ) ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 22/4 ซ.สุทธิพันธ์ 1 ถ.เลียบคลองหก หมู่3 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง 38 ถ.เลียบคลองห้า หมู่1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 6 ถ.รังสิต หมู่2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
ศูนย์สุขภาพชุมชนพรธิสาร 42/30 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
เทศบาลตำบลคลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
เทศบาลเมืองท่าโขลง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี 32/410 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดอู่ข้าว ซ.ปท. 3008 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดใหม่ทวีการะอนันต์ ถ.เทพกุญชร 2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดหัตถสารเกษตร ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดหว่านบุญ ถ.,สุทธิพันธ์ 1, ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดแสวงสามัคคีธรรม ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดสว่างภพ ซ.ปท. 1021 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดศิริจันทาราม ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดมูลเหล็ก ซ.ปท. 1021 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดมณฑลประสิทธิ์ ซ.ปท. 1021 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดมงคลพุกการาม ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดเพิ่มทาน ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดพยอม ซ.ปท. 1021 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดผลาหาร ซ.ปท. 4001 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดป่าทับทิมแดง ถ.,คลองสาม 5/9, ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดปัญญานันทาราม ซ.ปท. 4001 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดบางขัน ซ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดทองจันทริการาม ซ.ปท. 1021 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดตะวันเรือง ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดคุณหญิงส้มจีน ซ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
วัดคลองสอง ถ.ไอยรา 2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดเกิดการอุดม ถ.,คลองสาม 5/5, ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดกล้าชอุ่ม ซ.รังสิต-นครนายก 31 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดกลางคลองสาม ถ.,คลองสาม 8/13, ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอนุบาลดวงพร ถ.,คลองสาม 5/5, ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอนุบาลดวงจิต 2 ซ.รังสิต-นครนายก 31 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนสีวลี 2 ถ.,เพิ่มพูนสุข 9, ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ ซ.ปท. 1021 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ถ.,ภัสสร 5, ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนสาธิตอนุบาล ซ.บัญชา-ปราณี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา ถ.เอราวัณ 1 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 รังสิต ถ.,เพิ่มพูนสุข 9, ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ ซ.ปท. 4001 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนลำสนุ่น ถ.เอราวัณ 1 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ ซ.นวนคร 1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนมัธยมหัตถสารเกษตรวิทยาคาร ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนมงคลพุกการาม ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนพิทยนันท์ศึกษา ซ.บัญชา-ปราณี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนปากคลองสอง ถ.,ไอยรา 33, ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนประยงค์ประชานุสรณ์(วัดเพิ่มทาน) ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ซ.ครสาร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนารังสิต ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอุดมศึกษา ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ ซ.ปท. 3008 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอัญญากฤษดานคร 19 ซ.1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ.ครสาร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา ซ.บัญชา-ปราณี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอนุบาลเปรมฤทัย ซ.ปท. 1021 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนวันครู(2502) ซ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนวัดอู่ข้าว ซ.ปท. 3008 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนวัดหว่านบุญ ถ.,สุทธิพันธ์ 1, ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนวัดสว่างภพ ซ.ปท. 1021 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนวัดศิริจันทาราม ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ซ.ปท. 1021 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ ซ.ปท. 1021 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนวัดพยอม ซ.ปท. 1021 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนวัดผลาหาร ซ.ปท. 4001 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนวัดทองจันทริการาม ซ.ปท. 1021 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนวัดตะวันเรือง ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ซ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม (ทองศาลาอุปถัมภ์) ถ.,คลองสาม 5/2, ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม ซ.รังสิต-นครนายก 31 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนวัดกลางคลองสาม ถ.,คลองสาม 8/13, ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง ซ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนบ้านบึง ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนนภสร ถ.,ภัสสร 15, ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ซ.ครสาร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) ซ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนทวีวิชช์ ซ.เทพกุญชร 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน ซ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนเจริญวิทยา ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนจารุศรบำรุง ซ.ครสาร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง) ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร) ซ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) ซ.คลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานีอนามัยนวนครหมู่ที่ 13 ซ.นวนคร 1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานีอนามัยตำบลวังน้อย ซ.ปท. 1021 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง