ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางขะแยง ซ.ใจเอื้อ 2 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดป่ากลางทุ่ง ถ.,วัดป่ากลางทุ่ง 4, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบางนางบุญ ถ.,ใจเอื้อ 2, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดน้ำวน ซ.ปทุมธานี-สายใน ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดตลาดเหนือ ถ.,วัดป่ากลางทุ่ง, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดตลาดใต้ ถ.,วัดตลาดใต้ 6, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดชินวราราม ถ.,วัดชินวราราม, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดบางนางบุญ ถ.,ใจเอื้อ 2, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดชินวราราม ถ.,วัดชินวราราม, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีอนามัยตำบลบางขะแยง ซ.สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเสนา ซ.สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีบริการน้ำมันเจ็ท ซ.สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ธนาคารไทยพาณิชย์ ซ.สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ธนาคารทหารไทย ซ.สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดชินวราราม ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 02-5812242
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง