ค้นพบจำนวน 38 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ60 พรรษานวมินทราชินี ซ.บ้านกลาง 3/1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระแชง ถ.บางกะผึ้ง ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดศาลเจ้า ถ.,บ้านกลาง 3/1, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดมะขาม ถ.,บ้านกลาง 3/1, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดโบสถ์ ถ.,บ้านกลาง 4/9, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ ถ.,บ้านกลาง 1/4, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดมะขามศรีพิทยาคาร ถ.,บ้านกลาง 3/2, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดโบสถ์ ถ.,บ้านกลาง 4/9, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ถ.,บ้านกลาง 5/8, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ถ.,บ้านกลาง 3/1, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี ถ.,บ้านกลาง 5/8, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ ซ.ทางพิเศษอุดรรัถยา ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1 ซ.ทางพิเศษอุดรรัถยา ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานป่าไม้อำเภอชัยบาดาล ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานบริการโทรคมนาคมสิงห์บุรี บริษัทกสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีบริการน้ำมันเจ็ท ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถ.,บ้านกลาง 1/1, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ถ.,บ้านกลาง 5/8, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
มัสยิดบ้านสวนพริกไทย ถ.,แมะสานิ, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ธนาคารไทยพาณิชย์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347-346 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346-3309 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ด่านบางพูน-ขาออก ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ด่านบางพูน-ขาเข้า ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีตำรวจภูธรตำบลสวนพริกไทย ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดโบสถ์ ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 02-5931743
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง