ค้นพบจำนวน 271 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ถ.บางกระดี่-ไทรน้อย ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางหลวง ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางคูวัด2 ถ.คลองพระโอย ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางกะดี 2 ถ.บางกระดี่-ไทรน้อย ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางเดื่อ2 ถ.ทางแยกวัดหนองปรง ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางเดื่อ1 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหลักหก1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนพริกไทย 2 ซ.กำนันเหยิน สายเนตรงาม ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพูน2 ถ.เลียบคลองเปรม ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพูน1 ซ.แสงอรุณ ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกะดี1 ถ.บางกระดี่-ไทรน้อย ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางโพธิ์เหนือ ถ.เรียบคลองบางโพธิ์เหนือ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ60 พรรษานวมินทราชินี ซ.บ้านกลาง 3/1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฉาง ถ.เทศบาล 2 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระแชง ถ.บางกะผึ้ง ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนพริกไทย ซ.บ้านกระแชง 11 ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพูด ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางคูวัด ซ.ใจเอื้อ ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางขะแยง ซ.ใจเอื้อ 2 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
เทศบาลตำบลบางหลวง ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
เทศบาลเมืองปทุมธานี ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดหนองปรุง ถ.ทางแยกวัดหนองปรง ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดหงษ์ปทุมาวาส (วัดมอญ) ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดโสภาราม ถ.เทศสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดเสด็จ ถ.,บ้านกระแชง 11, ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดสำแล ถ.,บ้านกระแชง 7, ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดสังลาน ถ.บางกระดี่-ไทรน้อย ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดศาลเจ้า ถ.,บ้านกลาง 3/1, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดเวฬุวัน ถ.เลียบคลองเปรม ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.อบจ. ปท. 2005 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดรังสิต ถ.เอกบูรพา 2,4 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดมะขาม ถ.,บ้านกลาง 3/1, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดไพร่ฟ้า ซ.อบจ. ปท. 1019 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดโพธิ์เลื่อน ซ.บางกะพึง ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดเปรมประชากร ถ.,วัดเปรมประชา 3, ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดป่ากลางทุ่ง ถ.,วัดป่ากลางทุ่ง 4, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดโบสถ์ ถ.,บ้านกลาง 4/9, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบุญบางสิงห์ ถ.,กำนันเหยิน สายเนตรงาม, ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบุญชื่นชู ถ.,ดี 2, ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบางหลวง ถ.เทศสัมพันธ์ ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบางโพธิ์ใน ถ.ท่าลาน-คลองน้ำแล้ง ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบางพูน ซ.รังสิต-ปทุมธานี 43 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบางนางบุญ ถ.,ใจเอื้อ 2, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบางตะไนย์ ซ.นบ. 3055 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบางเดื่อ ซ.ปทุมธานี-สายใน ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบางคูวัดใน ถ.ราษฎรบำรุง ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบางคูวัดนอก ถ.ราษฎรบำรุง ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบางคูวัดกลาง ถ.ราษฎรบำรุง ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดบางกระดี่ ถ.บางกระดี่-ไทรน้อย ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดน้ำวน ซ.ปทุมธานี-สายใน ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดเทียนถวาย ถ.,ประสงค์อนุกูล, ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดตลาดเหนือ ถ.,วัดป่ากลางทุ่ง, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดตลาดใต้ ถ.,วัดตลาดใต้ 6, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดดาวเรือง ซ.ปท. 5029 ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดดาวดึงษ์ ซ.3100 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดชินวราราม ถ.,วัดชินวราราม, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดฉาง ซ.โสภา ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดโคก ถ.เทศบาล 2 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดเกาะเกรียง ซ.นบ. 3055 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดเกริน ถ.บางกระดี่-ไทรน้อย ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วัดกุฏิทอง ถ.บางกุฏีทอง ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ ถ.,บ้านกลาง 1/4, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนสุลักขณะ ซ.อยู่เจริญ 8 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนสิงห์ปทุมราษฎร์วิทยา ถ.,กำนันเหยิน สายเนตรงาม, ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนสารินันทน์ ถ., 2/2, ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนสาธิตแห่งวิทยาลัยรังสิต ถ.เอกประจิม ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนรังสิตวิทยา ถ., 1/13, ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนแม่พระมารีอุปถัมภ์ ซ.307 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนเมืองเอกศึกษา ถ.เอกอุดร ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ ซ.345 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนอนุบาลอูนากูล ซ.เอกบูรพา 5 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนอนุบาลสุรัชนันท์ ถ.เทศบาล 5 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก ถ.เอกทักษิณ 9 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ถ.พัฒนสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดหงษ์ปทุมาวาส ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดเวฬุวัน ถ.เลียบคลองเปรม ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.อบจ. ปท. 2005 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดรังสิต ซ.กำแพงเพชร 6 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดมะขามศรีพิทยาคาร ถ.,บ้านกลาง 3/2, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ซ.อบจ. ปท. 1019 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน ซ.บางกะพึง ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดเปรมประชากร ถ.,วัดเปรมประชา 3, ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดโบสถ์ ถ.,บ้านกลาง 4/9, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดบางพูน ซ.รังสิต-ปทุมธานี 43 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดบางนางบุญ ถ.,ใจเอื้อ 2, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดบางตะไนย์ ซ.นบ. 3055 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดบางเดื่อ ซ.ปทุมธานี-สายใน ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดบางคูวัด ถ.ราษฎรบำรุง ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดนาวง ถ.,อยู่สบาย, ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดเทียนถวาย ถ.,รวมรุ่งเรือง, ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดดาวเรือง ซ.ปท. 5029 ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดชินวราราม ถ.,วัดชินวราราม, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดฉาง ซ.โสภา ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดโคก ถ.เทศบาล 2 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดกุฏิทอง ถ.บางกุฏีทอง ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนประคองศิลป์ ถ.,เทศสัมพันธ์ 1, ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนปทุมวิไล ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนปทุมธานีนันทมุณีบำรุง ถ.เทศบาล 5 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง