ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางตลาด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดสาลากุล ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประเสริฐอิสลาม ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครปากเกร็ด หมู่1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน 78/14 ซ.สถานสงเคราะห์ หมู่1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วัดศาลากุล ซ.ปากด่าน 5 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดเชิงเลน ซ.ปากด่าน 5 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด 6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงเรียนประเสริฐอิสลาม ซ.ประเสริฐอิสลาม 21 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงเรียนศรีสังวาลย์ ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงเรียนวัดเชิงเลน ซ.ปากด่าน 5 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงเรียนประชาบดี (คนพิการ) ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ ถ.,สวัสดิการ กทม. 9, ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงเรียนชลประทานวิทยา ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด 6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงเรียนกฤษบุตร ซ.บ้านประชาชื่น 21 ก ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
สถานีอนามัยประเสริฐอิสลาม ซ.ประเสริฐอิสลาม ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
สถานีอนามัยบางตลาด ถ.,อาคารแจ้งวัฒนะเวศม์ 2, ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
การประปานครหลวง (กปน.) ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอำนวยวิทยา ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยการประปานครหลวง ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วิทยาลัยการชลประทาน ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
มัสยิดประเสริฐอิสลาม ซ.ประเสริฐอิสลาม 18 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
มัสยิดแดง ซ.ปากด่าน 5 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
แม็คโครซุปเปอร์สโตร์ ถ.,เวชคาม, ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงพยาบาลชลประทาน ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
คริสตจักรเมืองทอง ถ.,เวชคาม, ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ด่านแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 02-5834243
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง