ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศาลากลาง ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดใหม่ผดุงเขต ซ.ผดุงสวัสดิ์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ซ.ผดุงสวัสดิ์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา ถ.สำเร็จพัฒนา ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
สถานีอนามัยตำบลศาลากลาง ซ.ผดุงสวัสดิ์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดสมุทรสงคราม ถ.สำเร็จพัฒนา ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง