ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกรวย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนหมู่บ้านสมชาย ซ.สาเก ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดสำโรง ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 17 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดสวนใหญ่ ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 20 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดลุ่มคงคาราม ซ.ลุ่มพัฒนา 1 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดโพธิ์เผือก ถ.,ดวงดี, ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดเชิงกระบือ ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 5 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดจันทร์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดกระโจมทอง ถ.,ภาณุ 3 แยก 10, ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 13/3 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ซ.ลุ่มพัฒนา 1 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โรงเรียนศึกษาบัณฑิต ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 4 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โรงเรียนวัดสำโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 17 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โรงเรียนวัดลุ่ม ซ.ลุ่มพัฒนา 1 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โรงเรียนวัดเชิงกระบือ ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 5 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสวประชาอุทิศ) ถ.,สมปรารถนา, ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
สถานีอนามัยตำบลบางกรวย ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ถ.,สมปรารถนา, ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 8 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางกรวย สาขาพระราม 7 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ธนาคารไทยพาณิชย์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ธนาคารกสิกรไทย ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ธนาคารกรุงไทย ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ธนาคารกรุงเทพ ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ท่าเรือพระราม 7 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
สถานีตำรวจนครบาลบางโพ ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง