ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางน้ำผึ้ง ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดบางน้ำผึ้งใน ซ.ยิ่งอำนวย ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดบางน้ำผึ้งนอก ซ.บัวบึงพัฒนา ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน ซ.ยิ่งอำนวย ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก ซ.บัวบึงพัฒนา ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
สถานีอนามัยตำบลบางน้ำผึ้ง ซ.ยิ่งอำนวย ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
สถานีอนามัยตำบลบางกอบัว ซ.บัวบึงพัฒนา ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดบางกอบัว ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 0 2819 7872
08 1171 4930
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง