ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางปู ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดแสงธรรมบุราราม ซ.เทศบาลบางปู 128 ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดศรีจันทาราม ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดราษฎร์บำรุง ซ.เทศบาลบางปู 124 ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอมวารีดีนุเคราะห์) ซ.เทศบาลบางปู 118 ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนคลองบางปู ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สถานีอนามัยตำบลบางปู ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สำนักงานหักบัญชีจังหวัดลพบุรี ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
พระพุทธฉาย ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดแสงธรรมบุราราม ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดราษฏร์บำรุง ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง