ค้นพบจำนวน 32 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางปูใหม่ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงพยาบาลรัทรินทร์ 999/23-29 ถ.ถสุขุมวิทกม34 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางพลี ซ.เทศบาลบางปู 99 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ซ.สุขุมวิม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดตำหรุ ซ.ตำหรุ-บางพลี ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ซ.สุขุมวิม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนพิบูลประชาบาล ซ.สุขุมวิม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ซ.สุขุมวิม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนศึกษาสรรค์ ซ.หมู่บ้านออมทอง ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนวัดตำหรุ (มิตรภาพที่ 65) ซ.สุขุมวิม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนเทศบาล 1 ซ.เทศบาลบางปู 91 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนดิษลี ซ.เทศบาลบางปู 89 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สถานีอนามัยตำบลบางปูใหม่ ซ.เทศบาลบางปู 108 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขาณุวรลักษบุรี ซ.สุขุมวิม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ ซ.เทศบาลบางปู 93 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
ที่หลบภัยทางอากาศ ซ.สุขุมวิม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สำนักชลประทานที่ 8 ซ.เทศบาลบางปู 73 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.สุขุมวิม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สถานีบริการน้ำมันเอ็มพี ซ.สุขุมวิม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.,เทศบาลบางปู 77, ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรปราการ ซ.เทศบาลบางปู 75 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงแรมบางปูอินน์ ถ.,เทศบาลบางปู 77, ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ซ.เทศบาลบางปู 77 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงพยาบาลรัตนเวช ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
อนุสาวรีย์จีนฮ่อ ซ.สุขุมวิม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
ธนาคารนครหลวงไทย ซ.สุขุมวิม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
ธนาคารนครหลวงไทย ถ.,เทศบาลบางปู 77, ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
ธนาคารนครหลวงไทย ซ.เทศบาลบางปู 73 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
ธนาคารไทยพาณิชย์ ซ.สุขุมวิม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซ.สุขุมวิม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดตำหรุ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง