ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้ายบ้าน ซ.เทศบาลบางปู 18 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดอโศการาม ซ.เทศบาลบางปู 54 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดราษฎร์โพธิ์ทอง ถ.,เทศบาลบางปู 18/1, ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดโพธิยาราม (วัดทองคง) ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ซ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนภาษาหรรษา ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ถ.,เทศบาลบางปู 18/1, ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง) ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สถานีอนามัยตำบลท้ายบ้าน ถ.,เทศบาลบางปู 18, ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ซ.Thanon Thai Ban ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
ธนาคารกรุงไทย ถ.,เทศบาลบางปู 52, ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
ร้านสายลมบางปู 55 ซ.บางปู 72 (บางแสน 2) ถ.สุขุมวิท หมู่2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 0-2709-0892
08-1456-8113
วัดชัยมงคล ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดราษฏร์โพธิ์ทอง ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดโสธรนิมิต ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดศรีจันทรประดิษฐ์ ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดแพรกษา ต. ท้ายบ้าน อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง