ค้นพบจำนวน 1,275 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 13
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
IKEA บางนา 36 หมู่ 6 ถ.บางนา-ตราด กม.ค ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ศูนย์การค้าเมกาบางนา 39 หมู่ 6 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำโรง ซ.วัดโยธินประดิษฐ์ ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านระกาด ถ.ครองราชย์ 60 ปี ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านระกาด ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางปู ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางปลา ซ.บางปลา 24 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางด้วน ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางจาก ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางแก้ว ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาเกลือ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทรงคนอง ถ.เพชรหึงษ์ ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 57/9 หมู่5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สร่างโศก 179 ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีษะจระเข้น้อย จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดสลุด ตำบลบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดศรีวารีน้อย ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่มโพธิ์ 7/59-60 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พุทธรักษา 99/36-38 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บุญศิริ 95/229 ถ. สุขุมวิท ซอย 27 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขุนสมุทรไทย ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขุนสมุทร ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางกอบัว ถ.เพชรหึงษ์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำโรงกลาง ถ.ทางรถไฟสายเก่า ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำโรงใต้ ถ.เทศบาลสำโรงใต้ 9 ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำโรงเหนือ 3339 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ 122 ถ.บางนา-ตราด จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราชาเทวะ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านคลองสวน ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหัวเสือ ซ.บางหัวเสือ ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหญ้าแพรก ถ.เทศบาลสำโรงใต้ 21 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางยอ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพึ่ง ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ 8 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพลีน้อย ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางปูใหม่ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางบ่อ 143 หมู่6 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางน้ำผึ้ง ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางครุ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกะเจ้า ถ.เพชรหึงษ์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกระสอบ ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางโปรง ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางโฉลง ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเมืองใหม่ ซ.อุดมเดช 4 ซ้าย ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเมือง ซ.อยู่สุข 9 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเพรียง ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้ายบ้านใหม่ ซ.เทศบาลบางปู 45 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้ายบ้าน ซ.เทศบาลบางปู 18 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองสวน 1/1 หมู่6 ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองด่าน หมู่ที่ 13 700/1 หมู่13 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองด่าน หมู่ที่ 1 203 หมู่1 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองเปรง ถ.เทพราช-ลาดกระบัง ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลในคลองบางปลากด ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแหลมฟ้าผ่า ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแพรกษาใหม่(บ้านคลองเก้า) ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเปร็ง ถ.เทพราช-ลาดกระบัง ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองสี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เสาธงกลาง ตำบลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมืองใหม่บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สถานพยาบาลสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส 189 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ 68/1-2 ซ.ราชเทวะ ถ.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5 119/6-7 ซ.บางเสาธง ถ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สถานพยาบาลจุฬาเวช 1525/13-14 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สถานพยาบาลเรือนจำกลางสมุทรปราการ 333 ถ.สุขุมวิท หมู่5 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
ศูนย์สุขภาพชุมชนรพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 172 ถ.สุขสวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ
ศูนย์สุขภาพชุมชนรพ.บางบ่อ 89/98 ถ.เทพารักษ์ หมู่2 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
ศูนย์สุขภาพชุมชนรพ.บางจาก 35/3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ศูนย์สุขภาพชุมชน2 รพ.บางพลี 88/1 ถ.เทพรรักษ์ หมู่8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ศูนย์สุขภาพชุมชนร่มเย็น 19 ซ. 35 ถ.อัศวนนท์2 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ศูนย์สุขภาพชุมชนนครทอง 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดราชา 145 ซ.สุขุมวิท 35 ถ.ปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ศูนย์สุขภาพชุมชนกัลปพฤกษ์ 94/640-1 จ.สมุทรปราการ 10540
เทศบาลนครสมุทรปราการ ถ.วัดชัยมงคล ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
เทศบาลเมืองพระประแดง ถ.พระยาดำรงค์ราชพลขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงพยาบาลรัทรินทร์ 999/23-29 ถ.ถสุขุมวิทกม34 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ 172 ถ.สุขสวัสดิ์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โรงพยาบาลป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โรงพยาบาลบางปะกอก3พระประแดง 27/14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงพยาบาลบางนา2 9/9 ถ.บางนา-ตราด จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลจุฬารัตน์9 90/5 ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย 83/16 ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 123 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สถาบันราชประชาสมาสัย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สาขาวัดบางปิ้ง 45/5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ หมู่5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง ถ.นครเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ 89/20 หมู่1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเสาธง 100 ถ.บางนา-ตราด จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ซ.สุขุมวิท 35 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางพลี ซ.เทศบาลบางปู 99 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วัดแหลม ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดปุณหังสนาวาส (วัดสำโรงใต้) ซ.วัดสำโรงใต้ ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดบางพึ่ง ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง