ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดคู้บอน ถ.,ชุมชนข้างโรงเรียนวัดคู้บอน, บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ซ.พระยาสุเรนทร์ 35 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนมีนบุรีโปลีเทคนิค ซ.สามวา 22 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ ซ.สามวา 31 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ซ.พระยาสุเรนทร์ 29 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง(มานะราษฎร์บำรุง) ถ.สุเหร่าคลองหนึ่ง บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนอนุบาลวรรณฤดี ซ.เจริญพัฒนา 8 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนนิรชาศึกษา ซ.พระยาสุเรนทร์ 15 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนอนุบาลสมศกุลนา ซ.พระยาสุเรนทร์ 6 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) ถ.,หม้อสุวรรณ, บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.รามอินทรา 109 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
วัดสัมมาชัญญาวาส ถ.พระยาสุเรนทร์ บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
วัดคู้บอน ถ.คู้บอน บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม ซ.สามวา 24 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
วัดราษฎร์ศรัทธาราม (วัดบางชัน) ซ.พระยาสุเรนทร์ 1 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
มัสยิดยามีอุ๊ลนาดียะห์(มัสยิดลำกระโหลก) ซ.พระยาสุเรนทร์ 29 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
มัสยิดย่ามี่อะห์(มัสยิดคลองหนึ่ง) ถ.สุเหร่าคลองหนึ่ง บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง