ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนสุเหร่าสามวา ซ.หทัยราษฎร์ 40 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนบ้านหนองระแหง ซ.หนองระแหง 7 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ถ.ไทยรามัญ สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนขุมทองวิทยา ซ.หทัยราษฎร์ 39 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนวัดแป้นทอง(สามวาวิทยา) ซ.หทัยราษฎร์ 39 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล) ซ.พระยาสุเรนทร์ 50 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนกลางคลองสอง(พรดีเจริญ) ซ.พระยาสุเรนทร์ 40 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ซ.ปัญญาอินทรา สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ซ.เลียบคลองสอง 19 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
วัดแป้นทองโสภาราม ซ.หทัยราษฎร์ 39 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
วัดพระยาสุเรนทร์ ซ.พระยาสุเรนทร์ 50 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
มัสยิดรู้ลอิบาด๊ะห์ ซ.หทัยราษฎร์ 38 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โบสถ์คริสต์ ซ.หนองระแหง 5 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
สถาบันคริสตศาสนศาสตร์ไทย ซ.หทัยราษฎร์ 39 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
คริสตจักรพระพรไทย ซ.หทัยราษฎร์ 39 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง