ค้นพบจำนวน 77 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 ถ.รามคำแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
ห้างสรรพสินค้าพลัสวัน ซ.รามคำแหง 110 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
ศูนย์การค้าสยามฟิวเจอร์ ซ.รามคำแหง 129/1 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
จุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรแยกมิสทีน ถ.รามคำแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนวิทยานนท์ ถ.ราษฎร์พัฒนา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ซ.รามคำแหง 142/1 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล(วงศ์มะเซาะอุทิศ) ถ.,ราษฎร์พัฒนา 10 แยก 1, สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ ซ.รามคำแหง 135 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนศิริเพ็ญ ซ.รามคำแหง 118 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนโสมาภาณุสรณ์ ซ.รามคำแหง 129/2 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า ซ.รามคำแหง 112 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนอนุบาลภวภูตานนท์ ถ.,สัมมากร 1 เอ 5, สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติสบายใจ ซ.รามคำแหง 110 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ถ.ราษฎร์พัฒนา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนสุเหร่าซีรอ ซ.ราษฎร์พัฒนา 28 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติมอนเตสเซอรี่ ถ.,สัมมากร 48/5, สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ซ.รามคำแหง 110 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ ซ.กรุงเทพกรีฑา 17 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนนูรุ้งอีมานวังใหญ่ ซ.กรุงเทพกรีฑา 21 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โรงเรียนอนุบาลวันฑา ซ.กรุงเทพกรีฑา 23 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โรงเรียนศรีพฤฒา ซ.นักกีฬาแหลมทอง 5 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน ซ.นักกีฬาแหลมทอง 12 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนศาสนบำรุง ซ.นักกีฬาแหลมทอง 12 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนอนุบาลยุคลธร ซ.กรุงเทพกรีฑา 16 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ ซ.นักกีฬาแหลมทอง 1 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนสมโภชอนุสรณ์(200 ปี) ซ.นักกีฬาแหลมทอง 1 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนอีดายารุ้ลอิสลาม ถ.,กรุงเทพกรีฑา 18 แยก 8, สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์ ซ.กรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่ สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ซ.กรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่ สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.รามคำแหง 157/1 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
สถานีบริการน้ำมันเจ็ท ซ.รามคำแหง 152 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.รามคำแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.ราษฎร์พัฒนา 6 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.รามคำแหง 120 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.รามคำแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.รามคำแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.,หมู่บ้านสัมมากร, สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
สถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส ซ.รามคำแหง 129/3 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.รามคำแหง 112 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.รามคำแหง 129/1 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.ราษฎร์พัฒนา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.กรุงเทพกรีฑา 23 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
อาคารสาสะกุล ซ.ราษฎร์พัฒนา 23 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
ธนาคารนครหลวงไทย สาขาย่อยสุขาภิบาล ซ.รามคำแหง 155 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
ธนาคารกสิกรไทย ถ.,พงษ์ศิริชัย 2/1, สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
ธนาคารกรุงเทพ ซ.รามคำแหง 122 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
ธนาคารไทยพาณิชย์ ถ.,หมู่บ้านสัมมากร, สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยถนนสุขาภิบาล ถ.รามคำแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
วัดลาดบัวขาว (วัดราชโยธา) ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน ซ.ราษฎร์พัฒนา 12 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
มัสยิดคอยริสซุนนะห์ ถ.ราษฎร์พัฒนา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
สุเหร่าย่ามีลุ๊ลอีบาดะห์ ถ.ราษฎร์พัฒนา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
สุเหร่าซีรอ ซ.เคหะร่มเกล้า 30 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ซ.กรุงเทพกรีฑา 17 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน ซ.นักกีฬาแหลมทอง 12 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
มัสยิดดารุ้ลมุฮิมปิน ซ.01 กาญจนาภิเษก 25 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
มัสยิดดารุนนาอีม ซ.กรุงเทพกรีฑา 43 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
มัสยิดอัลอาลาวี ซ.กรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่ สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
มัสยิดดารุ้ลมูนีร ซ.กรุงเทพกรีฑา 18 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
มัสยิดเนี๊ยะม่าตุ้ลอิสลาม ถ.,กรุงเทพกรีฑา 24, สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
ห้างสรรพสินค้าพลัสวัน ซ.รามคำแหง 110 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
ศูนย์การค้าสยามฟิวเจอร์ ซ.รามคำแหง 129/1 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
หญ้าแมงไวน์ ซ.รามคำแหง 162 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
ชมทุ่งซีฟู้ด ถ.รามคำแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
สวน-ครัว ซ.สัมมากร 1 อี 6 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สุขาภิบาล 3 ซ.รามคำแหง 110 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
คริสตจักรบ้านมิตรภาพ ซ.รามคำแหง 154 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
แยกมีสทีน ถ.ราษฎร์พัฒนา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
แยกต่างระดับสุขาภิบาล (ตะวันออก) ถ.รามคำแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
แยกต่างระดับสุขาภิบาล 3 (ตะวันตก) ถ.รามคำแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9-7 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
สถานีรถไฟบ้านทับช้าง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
ด่านทับช้าง-ขาออก สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
ด่านทับช้าง-ขาเข้า สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
สถานีตำรวจนครบาลประเวศ ซ.กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 3 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
วัดลาดบัวขาว 33 หมู่ 14 พระราม 9 สายใหม่ สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 02-372-1809
02-372-1291
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง