ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซ.รณนภากาศ 7 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม ถ.,พหลโยธิน 54/1 แยก 4, คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนระเบียบศึกษา ถ.,พหลโยธิน 54/1 แยก 4, คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ซ.เวชยันต์รังสฤษฎิ์ คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ถ.,พหลโยธิน 54/1 แยก 4-8, คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ ถ.,พหลโยธิน 54 แยก 4, คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ ถ.,พหลโยธิน 52 แยก 11, คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา75 ซ.วัชรพล 4 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม) ถ.,พหลโยธิน 52 แยก 43, คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.รณนภากาศ 8 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.เพิ่มสิน 19 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
อาคารธูปะเตมีย์ ซ.รณนภากาศ 8 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ธนาคารทหารไทย คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยพหลโยธินซอย ซ.พหลโยธิน 52 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ซ.พหลโยธิน 52 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
วัดเกาะสุวรรณาราม ถ.,พหลโยธิน 54/1 แยก 4, คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
วัดอมราวราราม ถ.,พหลโยธิน 52 แยก 11-4-1, คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
วัดราษฎร์นิยมธรรม (วัดหนองผักชี) ซ.พหลโยธิน 52 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ซ.เวชยันต์รังสฤษฎิ์ คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง