ค้นพบจำนวน 328 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร (รถไฟ) 700 ถ.นิคมมักกะสัน มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 75/1 ถ.พระราม6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันประสาทวิทยา ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันโรคผิวหนัง ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นมอลล์ ซ.ราชวิถี 8 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์วัน ซ.ราชวิถี 9 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
อุทุมพรพลาซ่า ถ.พญาไท ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
คิงเพาเวอร์คอมเพล็กซ์ ถ.รางน้ำ ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โกลด์เพรสพลาซ่า ถ.,วุฒิพันธ์, ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ศูนย์การค้ามังกรพลาซ่า ซ.เพชรบุรี 21 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ศูนย์การค้าอินทรา ถ.ราชปรารภ ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ศูนย์การค้ามารวยพลาซ่า ซ.เพชรบุรี 21 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ห้างสรรพสินค้าซิตี้คอมเพล็กซ์ ซ.เพชรบุรี 21 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ศูนย์การค้ากรุงทองพลาซ่า ถ.เพชรบุรี ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ห้างสรรพสินค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ซ.เพชรบุรี 22 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ห้างสรรพสินค้าประตูน้ำเซ็นเตอร์ ถ.เพชรบุรี มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ห้างสรรพสินค้าเพลตินัมแฟชั่นมอลล์ ถ.เพชรบุรี ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันโรคผิวหนัง ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันโรคหัวใจ ซ.ราชวิถี 13 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
องค์การเภสัชกรรม ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ.โยธี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.โยธี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กระทรวงการต่างประเทศ (ถนนศรีอยุธยา) ถ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมทรัพยากรธรณี ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กองกำกับการตำรวจทางหลวง ถ.กำแพงเพชร 5 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมทางหลวง ถ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ถ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กองบัญชาการตำรวจนครบาลดับเพลิง ถ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ถ.พญาไท ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
องค์การค้าของคุรุสภา ซ.เพชรบุรี 3 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ทำการคลังพัสดุ ซ.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ถ.นิคมมักกะสัน มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถ.เพชรบุรี มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมทางหลวง (อาคารใหม่) ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ตึกสงเคราะห์ชุมชน ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ตึกนวมหาราช ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ตึกพยาธิวิทยา ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนสวนมิสกวัน ถ.โยธี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนดุสิตพณิชยการ ซ.ราชวิถี 5 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนอนุบาลหมีน้อยแพนด้า ซ.ราชวิถี 3 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม ซ.ราชปรารภ 22 มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนอำนวยศิลป์ ซ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนพญาไท ซ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนปริญญาทิพย์ ถ.รางน้ำ ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนอนุบาลทองอินทร์ ซ.ศรีอยุธยา 8 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนปานะพันธ์พญาไท ซ.ศรีอยุธยา 7 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนศรีอยุธยา ซ.ศรีอยุธยา 10 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ถ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ซ.เพชรบุรี 5 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนโกวิทธำรง ถ.,รัชฎภัณฑ์, มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนอนุบาลตันติเมธ ซ.เพชรบุรี 13 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนอนุบาลพันธ์พิศวัฒนา ซ.เพชรบุรี 4 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ซ.เพชรบุรี 4 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนเทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา ถ.,พระราม 6 23, ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนสยามธุรกิจพณิชยการ ซ.วุฒิพันธ์ ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนสาธิตมัธยม ซ.เพชรบุรี 5 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม ถ.,เพชรบุรี 13 แยก 2, ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนอนุบาลจารุณี ถ.,โรงเรียนจารุณี, ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย ซ.เพชรบุรี 31 มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนวัดพระยายัง ถ.,พระราม 6 17, ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนกรุงเทพภาษาธุรกิจ ซ.เพชรบุรี 20 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนสวนอนันต์ ซ.เพชรบุรี 12 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนสัมมาชีวศิลป ซ.เพชรบุรี 12 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ถ.,มัสยิด, ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนอนุบาลดารพิมพ์ ถ.,มัสยิด, ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนดอนบอสโก ถ.กำแพงเพชร 7 มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนบ้านครัววิทยา ถ.บรรทัดทอง ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนวัดดิสหงสาราม ถ.,โรงเรียนมักกะสัน, มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.ราชวิถี ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.พญาไท ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.ราชปรารภ ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.กำแพงเพชร 5 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.ราชปรารภ ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.ศรีอยุธยา ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.เพชรบุรี 6 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.บรรทัดทอง ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.บรรทัดทอง ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.บรรทัดทอง ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.เพชรบุรี มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ตึกสงเคราะห์ชุมชน ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ตึกนวมหาราช ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ตึกพยาธิวิทยา ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วี.พี. ทาวเวอร์ ถ.,ชวกุล, ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
บางกอกไทยทาวเวอร์ ซ.ศรีอยุธยา 8 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ซ.ศรีอยุธยา 10 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง