ค้นพบจำนวน 41 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ศาลอาญาธนบุรี ซ.กำนันแม้น 2 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ศาลแขวงธนบุรี ซ.กำนันแม้น 2 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ศาลแพ่งธนบุรี ซ.เอกชัย 36 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โรงเรียนวัดราชโอรส ถ.,เอกชัย 8 แยก 2-2, บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โรงเรียนอนุบาลพรพิมพ์(นาคเผื่อนอุปถัมภ์) ซ.เอกชัย 12 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โรงเรียนบุญเสริมวิทยาลัยธนบุรี ซ.เอกชัย 5 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โรงเรียนวัดบางประทุนนอก ซ.เอกชัย 9 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โรงเรียนอนุบาลประเสริฐศิลป์ ถ.,เอกชัย 30 แยก 1, บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โรงเรียนปัญญาวิทยา ซ.เอกชัย 15 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โรงเรียนวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล) ซ.เอกชัย 23 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โรงเรียนศิริสุขวิทยา ถ.,เอกชัย 34 แยก 9, บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ซ.เอกชัย 43 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
สถานีบริการน้ำมันเจ็ท ถ.กัลปพฤกษ์ บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.กัลปพฤกษ์ บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.เอกชัย บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ธนาคารไทยธนาคาร ซ.เอกชัย 19 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ธนาคารออมสิน ซ.เอกชัย 31/1 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ธนาคารกรุงไทย ถ.เอกชัย บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ธนาคารทหารไทย ถ.เอกชัย บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ธนาคารกสิกรไทย ซ.เอกชัย 39 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โรงเรียนบุญเสริมวิทยาลัยธนบุรี ซ.เอกชัย 5 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (วัดจอมทอง) ซ.เอกชัย 4 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดแก้วไพฑูรย์ (วัดบางปะทุนใน) ซ.เอกชัย 14 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดบางประทุนนอก ซ.เอกชัย 9 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ธนาคารไทยธนาคาร ซ.เอกชัย 19 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดไทร ซ.เอกชัย 23 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ธนาคารออมสิน ซ.เอกชัย 31/1 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ธนาคารกสิกรไทย ซ.เอกชัย 39 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดสิงห์ ซ.เอกชัย 43 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
เกียงง้วนภัตตาคาร ถ.กัลปพฤกษ์ บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
คริสตจักรพระเยซูเจ้าเที่ยงแท้ ซ.กำนันแม้น 24 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
คริสตจักรเอกชัยแบบติสท์ ถ.,เอกชัย 34 แยก 2, บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
แยกวัดสิงห์ ถ.เอกชัย บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
สถานีรถไฟจอมทอง บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
สถานีรถไฟวัดไทร ซ.พระรามที่ 2 82 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
สถานีรถไฟวัดสิงห์ ซ.พระรามที่ 2 82 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน ซ.รวมจิตร บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ตลาดน้ำวัดไทร ซ.เอกชัยซอย 23 (ซอยวัดไทร) บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วัดสิงห์ หมู่ 3 ถ.ถนนเอกชัย บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 02-8936840
02-8936265
วัดไทร หมู่ 2 ถ.ถนนเอกชัย บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 02-4157173 024151926
วัดไทร 11 หมู่ 2 ซอยถาวรพัฒนา เอกชัย 23 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 02-415-7173//02-415--1926
02-415-7173
02-893-0199
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง