ค้นพบจำนวน 144 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ศูนย์การค้าเพลินจิตเซ็นเตอร์ ซ.สุขุมวิท 2 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สุขุมวิทพลาซ่า ซ.สุขุมวิท 12 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ซันสตาร์คอมเพล็กซ์ ซ.สุขุมวิท 2 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
กองกำกับการ 1 กองตำรวจน้ำ ถ.ดำรงลัทธพิพัฒน์ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงงานยาสูบ ถ.,ศาลเจ้า, คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
กรมศุลกากร (กศก.) ถ.อาจณรงค์ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ถ.เกษมราษฎร์ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หอประชุมพยานพระยะโฮวา ซ.สุขุมวิท 2 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โบสถ์แคลวารี่แบ๊พตีสต์ ซ.สุขุมวิท 2 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนวรรณวิทย์ ถ.,สมาหาร, คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติท็อปซี่เทอร์วี่ ซ.สุขุมวิท 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนอนุบาลเออร์ลี่เยียร์ส ซ.สุขุมวิท 14 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ซ.สายน้ำทิพย์ 2 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนคลองเตยวิทยา ถ.,โรงงานยาสูบ, คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนขจรศึกษา ถ.,โชคดี, คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ ถ.อาจณรงค์ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ถ.,ชุมชนล็อค 4-5-6 แยก 18, คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนอนุบาลดวงประทีป ถ.,ดวงประทีป, คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนวัดคลองเตยใน ถ.,วัดคลองเตยใน, คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ ซ.เกษมราษฎร์ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ ถ.อาจณรงค์ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.สุขุมวิท 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.เกษมราษฎร์ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เอสเอ็นซีทาวเวอร์ ซ.สุขุมวิท 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
นิวตันทาวเวอร์ ถ.,สมาหาร, คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โอมนิทาวเวอร์ ซ.สุขุมวิท 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ซิตี้เลคทาวเวอร์ ซ.สุขุมวิท 16 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ซีทีไอทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อรุณโรจน์ทาวเวอร์ ซ.สุขุมวิท 20 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โพลาริสทาวเวอร์ ซ.สุขุมวิท 20 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถ.,สันติภาพ, คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เอสเอสพีทาวเวอร์ 2 ถ., 5, คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อาคารแปซิฟิกเพลสวัน ถ.สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อาคารแปซิฟิกเพลสทู ถ.สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อาคารพลอยมิตร ซ.สุขุมวิท 2 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อาคารเอ๊กซ์เซ้นจ์ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อาคารลิเบอร์ตี้เพลส ซ.สุขุมวิท 22 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อาคาร 36 ปีสายน้ำผึ้ง ซ.สุขุมวิท 22 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อาคารสายน้ำผึ้ง ซ.สายน้ำทิพย์ 2 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ ซ.สุขุมวิท 22 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อาคารลาเมซอง ถ.,สายน้ำทิพย์ 2, คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อาคารอมร ถ.สุนทรโกษา คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อาคารตึกไทย ซ.สุนทรโกษา คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อาคารทวิช ถ.เกษมราษฎร์ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อาคารล็อกซ์เล่ย์ ถ. ณ ระนอง คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อาคารซีเค ถ. ณ ระนอง คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อาคารศรีวิทย์ ถ. ณ ระนอง คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อาคารตรรกพล ถ. ณ ระนอง คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อาคาร 120 ถ.อาจณรงค์ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถ.สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ธนาคารกสิกรไทย ถ.พระรามที่ 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ธนาคารออมสิน ถ.พระรามที่ 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ธนาคารยูโอบี ถ.สุนทรโกษา คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ธนาคารทหารไทย ถ.สุนทรโกษา คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยพระราม ถ.,ชัยมงคล, คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ธนาคารนครหลวงไทย ถ.สุนทรโกษา คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ธนาคารนครหลวงไทย ถ.พระรามที่ 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ธนาคารไทยธนาคาร ซ.ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถ.พระรามที่ 3 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยกรมศุลกากร ถ.พระรามที่ 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ธนาคารกรุงไทย ถ.ท่าเรือ 2 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ธนาคารกรุงไทย ถ.อาจณรงค์ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วัดคลองเตยใน ถ.,ชุมชนคลองเตยใน 2 6, คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วัดคลองเตยนอก ซ.เกษมราษฎร์ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สุขุมวิทพลาซ่า ซ.สุขุมวิท 12 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ซันสตาร์คอมเพล็กซ์ ซ.สุขุมวิท 2 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ไฮเดลเบิร์ก ซ.สุขุมวิท 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
จูลส์บาร์แอนด์เรสเตอรองต์ ซ.สุขุมวิท 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ท่องกี่ภัตตาคาร ถ.สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เลอ ซ.สุขุมวิท 8 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เครปส์แอนด์ ซ.สุขุมวิท 12 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สายน้ำผึ้ง ซ.สุขุมวิท 18 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
แอดมิรัลส์ ซ.สุขุมวิท 18 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
บายออตโต ซ.สุขุมวิท 20 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เคซ่า ซ.สุขุมวิท 20 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
คาเฟ่ดือเบียง ซ.สุขุมวิท 16 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
คัปปา ซ.สุขุมวิท 16 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ครัวเจ๊ง้อ ซ.หมู่บ้านยศสุนทร คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ภัตตาคารศิรินทร์ ถ.พระรามที่ 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ร้านอาหารตั้งเจริญ ถ.พระรามที่ 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงแรมเจดับบลิวแมริออท ซ.สุขุมวิท 2 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงแรมนานาโฮเต็ล ซ.สุขุมวิท 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงแรมไดนาสตี้อินน์ ซ.สุขุมวิท 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงแรมราชา ซ.สุขุมวิท 2 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงแรมนานาซิตี้อินน์ ซ.สุขุมวิท 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงแรมแฮปปี้อินน์ ซ.สุขุมวิท 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงแรมไวท์อินน์ ซ.สุขุมวิท 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงแรมรวมจิตต์แทรเวลลอดจ์ ซ.สุขุมวิท 10 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิท ถ.สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงแรมแอตแลนต้า ซ.สุขุมวิท 2 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงแรมวรบุรีสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงแรมรอยัลเอเชียลอดจ์ ซ.สุขุมวิท 8 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ ซ.สุขุมวิท 20 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงแรมวินเซอร์ ซ.สุขุมวิท 20 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงแรมเรมแบรนท์ ซ.สุขุมวิท 18 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงแรมรีเจนซี่ปาร์ค ซ.สุขุมวิท 22 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงแรมรอยัลปาร์ควิว ซ.สุขุมวิท 20 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวพาร์คเอเวอร์นิว ซ.สุขุมวิท 22 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ ถ.ดวงพิทักษ์ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง