ค้นพบจำนวน 64 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์มาร์ท ถ.,พระรามที่ 3 11, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนอนุบาลเล็กประยูร ซ.จันทน์ 43 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม ซ.จันทน์ 43 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนอนุบาลไผ่งาม ถ.,จันทน์ 43 แยก 39, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนวาสุเทวี ถ.,จันทน์ 43 แยก 22-1, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา ถ.,จันทน์ 43 แยก 26-5, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนอนุบาลสุพิศมร ซ.แฉล้มนิมิตร 12 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ ซ.แฉล้มนิมิตร 5 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา ซ.จันทน์ 43 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนวัดจันทร์ใน ซ.เจริญกรุง 107 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนอมันนฤมิต ซ.สาธุประดิษฐ์ 28 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนวัดจันทร์นอก ถ.,พระรามที่ 3 12, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนวัดไทร ถ.,เจริญราษฎร์ 7 แยก 29, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนบางโคล่นอก ถ.,พระรามที่ 3 22, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
สถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส ถ.สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.พระรามที่ 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ทีไอทีทาวเวอร์ ถ.,จันทน์ 43 แยก 35, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
พระราม 3 ทาวเวอร์ ถ.,เจริญราษฎร์ 7 แยก 35, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
อาคารนนทชัยเพลส ถ.,จันทน์ 43 แยก 37, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
อาคารทรงเพ็ชร์มงคล ถ.รัชดาภิเษก บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ธนาคารกสิกรไทย ถ.สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ธนาคารกรุงเทพ ซ.แฉล้มนิมิตร 7 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ธนาคารยูโอบี ถ.,เจริญราษฎร์ 7 แยก 7-6, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ธนาคารกสิกรไทย ถ.แฉล้มนิมิตร บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยซอยเจริญกรุง ถ.,เจริญกรุง 107 แยก 40, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ธนาคารไทยพาณิชย์ ถ.,พระรามที่ 3 23, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
ธนาคารนครหลวงไทย ถ.พระรามที่ 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
วัดไผ่เงินโชตนาราม ซ.จันทน์ 43 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดนักบุญยอเซฟ ซ.จันทน์ 43 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดจันทร์ใน ถ.,เจริญกรุง 107 แยก 15/1-1, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดเรืองยศสุทธาราม ถ.,เจริญราษฎร์ 7 แยก 4, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดไทร ซ.เจริญราษฎร์ 7 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดจันทร์นอก ถ.,พระรามที่ 3 12, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดบางโคล่นอก ถ.,พระรามที่ 3 22, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
มัสยิดอมันนฤมิตร ซ.สาธุประดิษฐ์ 28 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์มาร์ท ถ.,พระรามที่ 3 11, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ครัวสวนแก้ว ถ.เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ห้องอาหารจันทร์เพ็ญ ถ.,พระรามที่ 3 11, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
บ้านกลางน้ำ ถ.,พระรามที่ 3 14, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ปาล์มขนุน ถ.พระรามที่ 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถ.พระรามที่ 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
สถานีตำรวจนครบาลบางคอแหลม ซ.พระรามที่ 3 16 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร ซ.หมู่บ้านกลางกรุง บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เรือนปีกไม้ ถ.เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เรือนเจ้าพระยา ซ.18 ถ.พระราม 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
รอตะวัน 3601/228 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ร.เรือ 458/1 ถ.พระราม 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 026891337
ปาล์มขนุน ถ.พระราม 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 026839230
บ้านกลางน้ำ 288 ซ.บ้านกลางน้ำ ถ.พระราม3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 022920175
ไทยพื้นบ้าน ซ.5 ถ.แฉล้มนิมิตร บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ตวงเงิน ถ.เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เดอะ ไชน่า ถ.พระราม 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 022913313
แคลิฟอร์เนีย ซีฟู้ด ถ.พระราม 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 026890159
แคนสยาม ถ.เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ครัวอุไร 844/72 ซ.107 ถ.เจริญกรุง บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 022915523
ครัวสวนแก้ว 3641 ถ.เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 022911979
กวางตุ้ง โภชนา 3597/36 ถ.แฉล้มนิมิตร บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
หัวปลาหม้อไฟเถา ถ.ถนนเจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เสวยริมน้ำ ซ.พระราม 3 ซอย 18 ถ.พระราม 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เสวยริมน้ำ 26/5 ถ.ถ.พระราม 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 026815145
วัดไผ่เงินโชตนาราม 882 ถนนจันทน์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 02-674-9192
02-674-8588
02-212-5252
วัดเรืองยศสุทธาราม 924 ซอยประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 02-289-1320
089-6662-816
วัดบางโคล่นอก 448/21 พระราม 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 02-291-3696
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง