ค้นพบจำนวน 38 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ศาลแขวงพระนครใต้ ซ.เจริญกรุง 72/2 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
โรงงานยาสูบเก่า ซ.เจริญกรุง 74 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีกรุงเทพ ซ.เพชรเกษม 98 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนเฉลิมศรีวิทยา ถ.เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยมุสลิม ซ.เจริญกรุง 72 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนอนุบาลสิรอักษร ซ.เจริญกรุง 83/1 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนเพาะปัญญา ถ.,เจริญกรุง 85 แยก 1, วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา ถ.,เจริญกรุง 80 แยก 2, วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนอนุบาลนรินทร ถ.,จันทน์ 51 แยก 12, วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนวัดราชสิงขร ซ.เจริญกรุง 74 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
โรงเรียนจินดาอักษร ซ.เจริญกรุง 91 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนศาสนศึกษาบางอุทิศ ซ.เจริญกรุง 99 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
สถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส ซ.จันทน์ 40/1 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เจริญกรุง 87/1 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
อาคารเอสซีดี ถ.จันทน์ วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
อาคารเอช.พี. ทาวเวอร์ ซ.เจริญกรุง 77 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
อาคารสัมนาและประชุมแม่น้ำ ซ.เจริญกรุง 72/4-1 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
ธนาคารไทยพาณิชย์ ซ.เจริญกรุง 72 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ธนาคารไทยธนาคาร ซ.เจริญกรุง 72/3 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
ธนาคารทหารไทย ซ.เจริญกรุง 72/5 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
ธนาคารกรุงเทพ ถ.เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
วัดลุ่มเจริญศรัทธา ถ.,วัดลุ่มเจริญศรัทธา, วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดวรจรรยาวาส ซ.เจริญกรุง 72 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดราชสิงขร ซ.เจริญกรุง 74 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร ถ.เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
มัสยิดดารุ้ลอาบิดีน ซ.เจริญกรุง 71 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
มัสยิดบาหยัน ซ.เจริญกรุง 75 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
มัสยิดบางอุทิศ ซ.เจริญกรุง 99 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซด์ ซ.เจริญกรุง 72/4 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
แยกตรอกจันทร์ ถ.เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ท่าเรือวัดวรจรรยาวาส วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ท่าเรือวัดราชสิงขร วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
ต้นตาล ถ.เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เชียงกี่ โภชนา ซ.68 ถ.เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ครัวฟอร์ยู ซ.7 ถ.สุดประเสริฐ วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
อายัท อบาโลน ฟอร์ม ซีฟู้ด ถ.เจริญกรุง 72/2 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วัดวรจรรยาวาส 2010/25 เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 02-688-3165
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง