ค้นพบจำนวน 81 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีอนามัยตำบลสายสี่ ถ., 11, หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
คาร์ฟูร์ซุปเปอร์สโตร์ ถ.,พุทธมณฑลสาย 3 2, หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ศูนย์การค้านครเพชรเกษม ซ.เพชรเกษม 75 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วิทยาการจัดการเพชรเกษม ถ.หนองแขม-วัดศรีนวล หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนคลองบางแวก(มนต์จรัสสิงห์) ถ.,พุทธมณฑลสาย 3 3, หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนบ้านขุนประเทศ ซ.เพชรเกษม 110 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลบ้านทอฝัน ถ.,เพชรเกษม 116 แยก 4-1-8, หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลนครธน ถ.,เพชรเกษม 114 แยก 2, หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวีรสุนทร ถ.,เพชรเกษม 108 แยก 2, หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูบริหารธุรกิจ ถ.,เพชรเกษม 110 แยก 1, หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนศึกษาสมบูรณ์อนุสรณ์ ซ.เพชรเกษม 69/1 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลก้องหล้า ซ.เพชรเกษม 110/4 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนเลิศหล้า ซ.เพชรเกษม 77/3 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดอุดมรังสี ซ.เพชรเกษม 79 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนนานาชาติเลิศหล้า ถ.,เพชรเกษม 77 แยก 2-5, หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลนัยนา ถ.,ชุมชนหรรษากรมที่ดิน 7, หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลยูรดา ถ.,เพชรเกษม 79 แยก 28-2, หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร ถ.,สวัสดิการ 2 10, หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญาพุดตาน ถ., 7, หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนประชาบำรุง ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตวิทย์หนองแขม ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ซ.เพชรเกษม 69 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนจันทศิริวิทยา ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดหนองแขม(สหราษฎร์บูรณะ) ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนบ้านนายเหรียญ ถ.,แย้มผกา 2, หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล ถ.หนองแขม-วัดศรีนวล หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส ซ.เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.เพชรเกษม 77/6 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เพชรเกษม 69 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.เพชรเกษม 69 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.เพชรเกษม 69 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.มาเจริญ หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันเจ็ท ถ.มาเจริญ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.บางบอน 5 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.บางบอน 5 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
อาคารนันยางเท็กซ์ไทล์ ซ.เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
อาคารทองสุทธิกุล ซ.เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ธนาคารนครหลวงไทย ซ.เพชรเกษม 106/1 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ธนาคารกรุงไทย ซ.เพชรเกษม 77/2 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซ.เพชรเกษม 77/6 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ธนาคารไทยธนาคาร ถ., 1, หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ธนาคารทหารไทย ซ.เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ธนาคารไทยพาณิชย์ ซ.เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ธนาคารกรุงเทพ ซ.เพชรเกษม 116/2 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ธนาคารยูโอบี ซ.เพชรเกษม 81/5 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซ.เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี ซ.เพชรเกษม 110/4 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ซ.เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วัดไผ่เลี้ยง ถ.,เพชรเกษม 110 แยก 19, หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วัดวงษ์ลาภาราม ถ.,ศรีเพชร 30/6, หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วัดอุดมรังสี ซ.เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วัดราษฎร์บำรุง ซ.เพชรเกษม 69 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วัดทองเนียม ซ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ 2/2 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วัดหลักสาม(วัดพระอาทิตย์-พระจันทร์) ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วัดหนองแขม ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วัดศรีนวลธรรมวิมล ซ.หนองแขม-วัดศรีนวล 1 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
คาร์ฟูร์ซุปเปอร์สโตร์ ถ.,พุทธมณฑลสาย 3 2, หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ศูนย์การค้านครเพชรเกษม ซ.เพชรเกษม 75 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงพยาบาลศรีวิชัย 2 ถ.บางแค หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินธโรอุทิศ ซ.หนองแขม-วัดศรีนวล 1 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
คริสตจักรแสงพระคุณ ถ.,ศรีเพชร 10, หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
แยกเพชรเกษม 104 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
แยกเพชรเกษม 79 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
แยกเพชรเกษม 81 ถ.มาเจริญ หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
แยกอินทาปัจ 13-เพชรเกษม หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
แยกภาษีเจริญเหนือ ถ.มาเจริญ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
แยกหนองแขม ถ.มาเจริญ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู ซ.หมู่บ้านภูมิทวีแลนด์ หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วัดวงษ์ลาภาราม หมู่ 6 บ้านหนองค้างพลู หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 02-4454823 02-4453749
วัดอุดมรังสี หนองแขม กรุงเทพมหานคร
วัดอุดมรังสี หนองแขม กรุงเทพมหานคร
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง