ค้นพบจำนวน 41 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดทองศาลางาม ถ.,เพชรเกษม 20 แยก 12, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนเผดิมศึกษา ซ.เพชรเกษม 20 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ซ.เพชรเกษม 19 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนสุภาคมศึกษา ซ.เพชรเกษม 19 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลวิบูลย์เสรีวิทยา ซ.เพชรเกษม 21 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดประดู่(พ่วงอุทิศ) ถ.,เพชรเกษม 34 แยก 4, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์ ถ.,รัชมงคลประสาธน์ 10 แยก 2, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนสุภาคมวิทยา ถ.,รัชมงคลประสาธน์ 10 แยก 2, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดอัปสรสวรรค์ ถ.,รัชมงคลประสาธน์ 10 แยก 2, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนสถาพรศึกษา ถ.รัชมงคลประสาธน์ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดนาคปรก ซ.เทอดไท 51 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนภูมิสุขศึกษา ซ.เทอดไท 55 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนเอกประสิทธิ์ศึกษา ซ.เทอดไท 55 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.เพชรเกษม 25/1 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.เพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.เพชรเกษม 36 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.เทอดไท ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ริชชี่ทาวเวอร์ ถ.เพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ธนาคารกรุงเทพ ถ.เพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยท่าพระ ถ.เพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ถ.ราชพฤกษ์ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดกำแพง ซ.เพชรเกษม 20 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดทองศาลางาม ถ.,เพชรเกษม 20 แยก 9, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดนวลนรดิศ ถ.,เพชรเกษม 19 แยก 3, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดประดู่บางจาก ถ.,เพชรเกษม 34 แยก 4, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดปากน้ำภาษีเจริญ ซ.ปากน้ำ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร ถ.,รัชมงคลประสาธน์ 10 แยก 2, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดเพลง ซ.เทอดไท 53 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดนาคปรก ซ.เทอดไท 51 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดนางชี ซ.เทอดไท 41/1 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ซิงเฮ่ง ซ.เพชรเกษม 26/1 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ห้องอาหารเจ้อ้วน ถ.เพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ธรรมเกิดทรัพย์โภชนา ซ.เพชรเกษม 32 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงพยาบาลบางไผ่ ซ.เพชรเกษม 20 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงพยาบาลพญาไท 3 ซ.เพชรเกษม 19/3 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ท่าเรืออู่รถประจำทางสาย 9 ซ.เพชรเกษม 21 แยก 6 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ท่าเรือสะพานประชารัฐ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วัดปากน้ำภาษีเจริญ 8 เทอดไท ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02-457-9042
วัดนวลนรดิศ 157 เพชรเกษม 19 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02-467-412
02-467-1653
02-457-4900
02-457-8725
02-457-8725
02-467-5102
02-869-1458
วัดนาคปรก 342 เทอดไท 49 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02-869-0471
02-869-0508
02-467-2380
02-489-0338
02-869-1699
02-457-0217
02-457-8576
วัดนวลนรดิศ 157 เพชรเกษม 19 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 02-467-412
02-467-1653
02-457-4900
02-457-8725
02-457-8725
02-467-5102
02-869-1458
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง