ค้นพบจำนวน 37 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปลายบาง ซ. 8 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ศาลแขวงตลิ่งชัน ซ.บรมราชชนนี 67 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สินกรมบังคับคดี ซ.บรมราชชนนี 67 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โรงเรียนฉิมพลี ถ.สวนผัก ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โรงเรียนจิตตเมตต์(ปฐมวัย) ถ.ทุ่งมังกร ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โรงเรียนเพลินพัฒนา ซ.ทุ่งมังกร 12 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โรงเรียนอนุบาลพร้อมวงศ์ ซ.ฉิมพลี 20 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ศรี ซ.ฉิมพลี 24 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โรงเรียนอนุบาลเตรียมศึกษา ซ.ฉิมพลี 27 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โรงเรียนอนุบาลพร้อมวงศ์ ซ.บรมราชชนนี 54 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โรงเรียนมหรรณพาราม ซ.ฉิมพลี 7 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โรงเรียนวัดทอง(อุดมศิลปวิทยาคาร) ซ.บรมราชชนนี 63 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.สวนผัก ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.สวนผัก 39 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.บรมราชชนนี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส ถ.บรมราชชนนี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.บรมราชชนนี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.บรมราชชนนี 93 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส ถ.บรมราชชนนี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ถ.บรมราชชนนี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.บรมราชชนนี 71 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.บรมราชชนนี 65 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.แก้วเงินทอง ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดพุทธจักรมงคลชยาราม ถ.,สวนผัก 48 แยก 2, ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดทอง ซ.บรมราชชนนี 63 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดกระจัง ซ.บรมราชชนนี 67 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดสมรโกฏิ ซ.ราชพฤกษ์ 22 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วัดมณฑป ซ.ฉิมพลี 3 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
มัสยิดอัลฮูดา ถ.สวนผัก ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สวนอาหารตลิ่งชัน ถ.บรมราชชนนี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ร้านอาหารเพ็ญจันทร์ ซ.ฉิมพลี 6/1 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สถานีรถไฟบ้านฉิมพลี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
บ้านดาวล้อมเดือน 19/18 ถ.ราชพฤกษ์ ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 024486608
วัดกระจัง 31 หมู่ 14 ฉิมพลี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 02-448-6667
วัดทอง 17 หมู่ 15 ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 02-887-9676
02-410-5563
02-410-4643
02-886-8894
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง