ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ถ.ลาดหญ้า คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
สำนักจัดหางานกรุงเทพ 5 ถ.ลาดหญ้า คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ ถ.เชียงใหม่ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดทองนพคุณ ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 17 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลเสสะเวช ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 11 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนศิริธนศึกษา ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 15 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยี ถ.ท่าดินแดง คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลธีรชาต ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 17 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารธนสาร ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 13 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารถุงเงิน ซ.ท่าดินแดง 2 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารคอมฟอร์ท ซ.เจริญรัถ 19 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารพินิจ ซ.เจริญรัถ 5 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารสุ-วิน ซ.เจริญรัถ 5 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารหงษ์กิตติยานนท์ ถ.เจริญรัถ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารเอี่ยมกิจ ถ.เจริญรัถ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซ.ท่าดินแดง 16 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารนครหลวงไทย สาขาย่อยท่าดินแดง ถ.ท่าดินแดง คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารออมสิน ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารทหารไทย ซ.ลาดหญ้า 17/1 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกรุงเทพ ถ.เจริญนคร คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารไทยพาณิชย์ ถ.ลาดหญ้า คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยถนนเจริญรัถ ถ.เจริญรัถ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ถ.เชียงใหม่ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ซ.ท่าดินแดง 16 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดทองนพคุณ ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 17 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ห้างหุ้นส่วนจำกัดฉั่วเจียบง้วน ซ.ท่าดินแดง 20 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ยกยอมารีน่า ซ.ลาดหญ้า 21 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ร้านอาหารยกยอคลองสาน ถ.ลาดหญ้า คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ท่าดินแดงโภชนา ถ.ท่าดินแดง คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงพยาบาลตากสิน ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 17 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ซ.สะพานสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
แยกท่าดินแดง ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
แยกคลองสาน ถ.ลาดหญ้า คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
แยกลาดหญ้า-ท่าดินแดง ถ.อิสรภาพ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ท่าเรือท่าดินแดง ถ.ทรงเสริม คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ท่าเรือวัดทองธรรมชาติ ถ.เชียงใหม่ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ครัวรสเด็ด ถ.ลาดหญ้า คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อึ้งกิ้มเฮง คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง