ค้นพบจำนวน 170 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ศุภาคารช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ซ.เจริญนคร 15A คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ศูนย์การค้าท่าเรือคลองสานพลาซ่า ซ.เจริญนคร 3 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เจริญนครพลาซ่า ซ.เจริญนคร 3 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ซ.ลาดหญ้า 1 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ถ.ลาดหญ้า คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
สำนักจัดหางานกรุงเทพ 5 ถ.ลาดหญ้า คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ศูนย์วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซ.เจริญนคร 21 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนบำรุงวิชา ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 3 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนเลิศศิลป์พิทยา ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 5 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 5 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ ถ.เชียงใหม่ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ ซ.สะพานสาธารณอุทิศ สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดทองนพคุณ ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 17 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลเสสะเวช ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 11 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนจันทร์วิทยา ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 14 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนศิริธนศึกษา ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 15 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยี ถ.ท่าดินแดง คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลธีรชาต ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 17 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนพัฒนาวิทยา ถ.อิสรภาพ สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนไทยซิกข์นานาชาติกรุงเทพฯ ถ.,แม่กิมลั้ง, สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ ซ.เจริญรัถ 30 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนภาษานุสรณ์ธนบุรี ซ.เจริญนคร 10 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดทองเพลง ถ.,เย็นจิตร, คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดสุวรรณ ซ.เจริญนคร 9 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส ซ.ตรอกปทุมวิทยา คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนมานะวิทยา ซ.ตรอกมานะวิทยา คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย ซ.เจริญนคร 16 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี ซ.กรุงธนบุรี 6 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ ซ.เจริญนคร 23 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลนันพิทยา ซ.เจริญนคร 26 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดเศวตฉัตรวรวิหาร ซ.เจริญนคร 25 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดสุทธาราม ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ ซ.เจริญนคร 46 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.อิสรภาพ สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส ถ.เจริญนคร คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.กรุงธนบุรี บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.เจริญนคร บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.เจริญนคร 24 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.เจริญนคร บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.เจริญนคร บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
สินสาธรทาวเวอร์ ซ.กรุงธนบุรี 3 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ ซ.เจริญนคร 14/2 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ซีเอ็มทาวเวอร์ ถ.กรุงธนบุรี บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทปาซทาวเวอร์ ถ.กรุงธนบุรี บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารธนสาร ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 13 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารชัยประภา ซ.อิสรภาพ 1 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารถุงเงิน ซ.ท่าดินแดง 2 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารคอมฟอร์ท ซ.เจริญรัถ 19 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารชินพงษ์ ถ.ลาดหญ้า สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารดุสิตา ซ.เจริญรัถ 30 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารพินิจ ซ.เจริญรัถ 5 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารสุ-วิน ซ.เจริญรัถ 5 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารหงษ์กิตติยานนท์ ถ.เจริญรัถ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารเอี่ยมกิจ ถ.เจริญรัถ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารเอส.เค. ซ.ตรอกมานะวิทยา คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารธนธร ถ.กรุงธนบุรี คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารดุรงค์วัฒนา ถ.กรุงธนบุรี คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารสินสยาม ถ.กรุงธนบุรี บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารไทยวีรวัฒน์ ซ.กรุงธนบุรี 4 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารชูยศและบุตร ซ.กรุงธนบุรี 10 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารสาธรบริดจ์ ถ.กรุงธนบุรี บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซ.ท่าดินแดง 13 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซ.ท่าดินแดง 16 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารนครหลวงไทย สาขาย่อยท่าดินแดง ถ.ท่าดินแดง คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกรุงไทย ถ.ท่าดินแดง สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารออมสิน ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถ.อิสรภาพ สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารทหารไทย ซ.ลาดหญ้า 17/1 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกรุงเทพ ถ.เจริญนคร คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกสิกรไทย ซ.ลาดหญ้า 5 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารไทยพาณิชย์ ถ.ลาดหญ้า คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยถนนเจริญนครซอย ซ.เจริญนคร 4 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ถ.ลาดหญ้า สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยถนนเจริญรัถ ถ.เจริญรัถ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกสิกรไทย ซ.เจริญนคร 9 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถ.กรุงธนบุรี คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซ.เจริญนคร 15/2 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารไทยพาณิชย์ ซ.เจริญนคร 22 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารออมสิน ถ.เจริญนคร บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารทหารไทย ซ.เจริญนคร 30/1 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยถนนเจริญนครซอย ซ.เจริญนคร 35 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารนครหลวงไทย สาขาย่อยเจริญนคร ถ.เจริญนคร บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยถนนเจริญนคร ซ.เจริญนคร 36 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ถ.เชียงใหม่ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ซ.เจริญนคร 9 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดอนงคาราม ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 1 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ซ.ท่าดินแดง 16 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 2 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดทองนพคุณ ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 17 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดสุวรรณ ซ.เจริญนคร 10 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดทองเพลง ถ.,วัดทองเพลง, คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วัดเศวตฉัตรวรวิหาร ซ.เจริญนคร 25 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
สุเหร่ากูวติลอิสลาม ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 1 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มัสยิดไซฟี(มัสยิดตึกขาว) ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 5 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มัสยิดสุวรรณภูมิ ซ.เจริญนคร 7 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ศูนย์การค้าท่าเรือคลองสานพลาซ่า ซ.เจริญนคร 3 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เจริญนครพลาซ่า ซ.เจริญนคร 3 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ซ.ลาดหญ้า 1 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ห้างหุ้นส่วนจำกัดฉั่วเจียบง้วน ซ.ท่าดินแดง 20 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง