ค้นพบจำนวน 69 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนสุโรจน์วิทยา ถ.อิสรภาพ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดดีดวด ถ.,จรัญสนิทวงศ์ 12, วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ซ.อิสรภาพ 29 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนชาตศึกษา ถ.,จรัญสนิทวงศ์ 12 แยก 6, วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลรุจิโรจน์ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 11 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ถ.,จรัญสนิทวงศ์ 12 แยก 6, วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม ซ.จรัญสนิทวงศ์ 10 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนเสสะเวชวิทยา ถ.,จรัญสนิทวงศ์ 7/1, วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดเจ้ามูล ซ.จรัญสนิทวงศ์ 8 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดราชสิทธาราม ซ.อิสรภาพ 21 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดท่าพระ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 4 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนแสงมณี ซ.เทวะทหะคาม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอยู่วิทยา ซ.เพชรเกษม 4 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ซ.เพชรเกษม 2 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนสตรีจารุวัฒนานุกูล ซ.จำเนียรสุข 3 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลวรพิม ซ.เพชรเกษม 14 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลสายประสิทธิ์วิทยา ถ.เพชรเกษม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา ถ.เพชรเกษม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยาพณิชยการ ถ.,เพชรเกษม 11, วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน ถ.,เพชรเกษม 11, วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพฯ ซ.เพชรเกษม 18 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ ซ.เพชรเกษม 18 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลวิบูลย์เสรีวิทยา ซ.เพชรเกษม 18 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ซ.เพชรเกษม 15 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี ซ.เพชรเกษม 15 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.อิสรภาพ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.บางแวก วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 11 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.อิสรภาพ 34 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.เพชรเกษม 2/1 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.เพชรเกษม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.เพชรเกษม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารอำนวยไชย ซ.อิสรภาพ 31/3 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารจิรชัย ซ.รัชดาภิเษก 25 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกรุงไทย ซ.พาณิชยการธนบุรี 2 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยถนนอิสรภาพ ถ.อิสรภาพ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารนครหลวงไทย สาขาย่อยจรัญสนิทวงศ์ ถ.พาณิชยการธนบุรี วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยซอยจรัญสนิทวงศ์ ถ.พาณิชยการธนบุรี วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกสิกรไทย ซ.อิสรภาพ 25 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารออมสิน ถ.อิสรภาพ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกสิกรไทย ถ.,ตัณฑวุฒิ, วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารไทยพาณิชย์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารออมสิน ถ.จรัญสนิทวงศ์ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกรุงไทย ซ.เพชรเกษม 7 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกสิกรไทย ถ.เพชรเกษม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยซอยเพชรเกษม ซ.เพชรเกษม 18/1 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซ.เพชรเกษม 18/1 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ซ.พาณิชยการธนบุรี 22 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วัดใหม่พิเรนทร์ ซ.อิสรภาพ 29 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วัดดีดวด ถ.,จรัญสนิทวงศ์ 12, วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร ซ.อิสรภาพ 23 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วัดเจ้ามูล ซ.จรัญสนิทวงศ์ 8 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วัดสังข์กระจายวรวิหาร ซ.เพชรเกษม 4 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วัดท่าพระ ถ.,ภู่ละมัย, วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วัดประดู่ในทรงธรรม ซ.เพชรเกษม 17 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วัดประดู่ฉิมพลี ซ.เพชรเกษม 15 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
มัสยิดดิลฟัลลาห์ ถ.อิสรภาพ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ครัวตะเกียงแก้ว ซ.จรัญสนิทวงศ์ 17 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงแรมเวสท์อินน์ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 6 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
แยกพาณิชยการธนบุรี ถ.พาณิชยการธนบุรี วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
แยกโพธิ์สามต้น ถ.อิสรภาพ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
แยกท่าพระ ถ.จรัญสนิทวงศ์ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
แยกวัดสังข์จาย ถ.เพชรเกษม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ท่าเรือเจริญพาศน์ ถ.อิสรภาพ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ท่าเรือสะพานเนาวจำเนียร ถ.เพชรเกษม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ท่าเรือประตูน้ำภาษีเจริญ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ท่าเรือรัชดาภิเษก ถ.รัชดาภิเษก วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีตำรวจนครบาลท่าพระ ถ.จรัญสนิทวงศ์ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 12 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง