ค้นพบจำนวน 42 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
คาร์ฟูร์ซุปเปอร์สโตร์ ถ.อิสรภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
บ้านศิลปะไทย ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม ซ.อิสรภาพ 17/1 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนมัธยมสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) ซ.ตรอกจิตรสมาน หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนสหบำรุงวิทยา(มูลนิธิ) ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ถ.,วัดใหญ่ศรีสุพรรณ 2, หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนสามัคคีธรรม ถ., 5 อพาร์ทเม้นท์เอสแอนด์พี, หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารหอประชุม-โรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารสุริยะคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารวิเศษศุภวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.ตรอกจิตรสมาน หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.อิสรภาพ 13 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารช่อชงโค มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ.,นายลอย, หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารมิตรแท้ประกันภัย ซ.ตรอกจิตรสมาน หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารเรียนชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.ตรอกจิตรสมาน หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารดนตรีอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.ตรอกจิตรสมาน หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.อิสรภาพ 13 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารศีตลาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ.,นายลอย, หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.อิสรภาพ 13 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกรุงเทพ ถ.อิสรภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ถ.อิสรภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารนครหลวงไทย ถ.,วัดใหญ่ศรีสุพรรณ 1, หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซ.สุขุมวิท 49 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ธนาคารนครหลวงไทย ถ.ประชาธิปก หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ถ.,นายลอย, หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดประดิษฐาราม ซ.อิสรภาพ 17/1 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดบางไส้ไก่ ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ ถ.,นายลอย, หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดจันทารามวรวิหาร (วัดกลางตลาดพลู) ถ.,วัดหิรัญรูจี, หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
มัสยิดนูรู้ลมูบีน ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
คาร์ฟูร์ซุปเปอร์สโตร์ ถ.อิสรภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
มณฑนาโภชน์ ถ.,วัดใหญ่ศรีสุพรรณ 1, หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงแรมศรีวงเวียน ถ.,วัดหิรัญรูจี, หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
คริสตจักรอิสรภาพ ถ.อิสรภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
แยกบ้านแขก ถ.อิสรภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วงเวียนใหญ่ ถ.ประชาธิปก หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ท่าเรือวัดประดิษฐาราม หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ครัวบ้านสมเด็จ ถ.อิสระภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 028900695
วัดประดิษฐาราม ถ.ถนนอิสรภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 02-4725261
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง