ค้นพบจำนวน 231 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซ.8 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพ ซ.อารีย์ 1 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงพยาบาลวิชัยยุทธเหนือ ถ.เศรษฐศิริ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ.,พิบูลวัฒนา 13, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กรมสรรพากร ซ.พหลโยธิน 7 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กองบังคับการฝึกพิเศษ ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กองบังคับการสนับสนุนตำรวจตระเวนชายแดน ถ.,ชำนาญอักษร, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถ.,พิบูลวัฒนา 5, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กระทรวงการคลัง ซ.ประดิพัทธิ์ 4 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สำนักงบประมาณ ถ.,พระรามที่ 6 30, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กรมบัญชีกลาง ถ.,พิบูลวัฒนา 5, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กรมธนารักษ์ ถ.,พระรามที่ 6 30, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กรมประชาสัมพันธ์ ถ.,พิบูลวัฒนา 5, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานทูตโรมาเนีย ถ.,อารีย์ 1, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) ถ.,รณชัย 1, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (บบส) ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
บ้านเซเวียร์ ถ.,พหลโยธิน 1, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนวัดไผ่ตัน ซ.พหลโยธิน 15 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนอนุบาลดรุณา ถ.,อินทามระ 1, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนอนุบาลบ้านแก้ว ซ.สุทธิสารวินิจฉัย 1 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนเรวดี ซ.ประดิพัทธิ์ 4 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนอนุบาลสามเสน ถ.,เจริญพร 1, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนอนุบาลสุวิชชา ถ.,พระรามที่ 6 39, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ ซ.อินทามระ 4 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนรุจิเสรีบริหารธุรกิจ ซ.พหลโยธิน 14 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ถ.,พระรามทึ่ 6 35, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา ถ.,ศุภราช 1, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ถ.,สายลม 1, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ ซ.พหลโยธิน 2 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนดาริกา ซ.พหลโยธิน 5 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนสวนบัว ถ.,อารีย์ 1, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนธำรงวิทย์ ซ.พหลโยธิน 4 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนอนุบาลธำรงวิทย์ ซ.พหลโยธิน 2 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวน ถ.,รณชัย 1, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา ถ.กำแพงเพชร 5 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนอนุบาลรัศมี ซ.ราชวิถี 2 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ ถ.,อรรณพนฤมิตร, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนรัศมีนานาชาติ ซ.ราชวิถี 2 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.พหลโยธิน 7 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.,พิบูลวัฒนา 5, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.นครไชยศรี สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.,รวมมิตร, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เจ.ซี. ทาวเวอร์ ถ.,อินทามระ 8, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ปิยวรรณทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
พิริยพูลทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เอส.พี.อี. ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เอส.เอ็ม. ทาวเวอร์ ซ.พหลโยธิน 1 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารพรทวี ซ.ประดิพัทธิ์ 5 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารทิพย์รุ่งเรือง ถ.,อินทามระ 29 แยก 4, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารไปรษณีย์สามเสนใน ซ.พหลโยธิน 15 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารลิ้มเจริญ 2 ถ.,อินทามระ 29 แยก 4, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารไดนาเพลนเนท ซ.สุทธิสารวินิจฉัย 3 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารออเร้นจ์ ถ.,อินทามระ 29 แยก 1, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารทิปโก้ ถ.,พระรามที่ 6 39, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารแลนด์โก้ ถ.,มาดี, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 2 ซ.พหลโยธิน 9 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารสยามพันธุ์ทาวเวอร์ ซ.พหลโยธิน 9 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารพาร์คพาวิลเลี่ยน ถ.,อารีย์ 5 (ฝั่งเหนือ), สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารถิรพล ถ.,ศุภราช 1, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 ซ.พหลโยธิน 8 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารกระดังงา ซ.พหลโยธิน 7 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารการเวก ถ.,อารีย์ 5, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารพหลโยธินเพลส ซ.พหลโยธิน 8 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารมนริริน ซ.พหลโยธิน 8 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารบุญชัย ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารบุญชัย ซ.พหลโยธิน 7 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ถ.,พระรามที่ 6 30, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารเอ็กซ์ซิม ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารแสงโสม ซ.พหลโยธิน 2 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารประภัสสร ซ.พหลโยธิน 3 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารยาคูลท์ ซ.พหลโยธิน 3 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารอัลฟ่า ถ.,รวมมิตร, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารเพชราวุธ ถ.ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ธนาคารนครหลวงไทย ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ธนาคารไทยธนาคาร ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ธนาคารทหารไทย ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ธนาคารนครหลวงไทย ซ.รัชดาภิเษก 20 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ธนาคารกรุงไทย ซ.ประดิพัทธิ์ 13 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ธนาคารกสิกรไทย ซ.ประดิพัทธิ์ 12 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซ.ประดิพัทธิ์ 14 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ธนาคารกรุงไทย ซ.ประดิพัทธิ์ 16 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ธนาคารทหารไทย ซ.ประดิพัทธิ์ 25 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ธนาคารกรุงเทพ ซ.ประดิพัทธิ์ 18/1 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซ.อินทามระ 29 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ธนาคารยูโอบี สาขาย่อยถนนสุทธิสาร ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ธนาคารนครหลวงไทย ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง