ค้นพบจำนวน 65 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
กระทรวงพลังงาน ถ.พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ถ.พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ถ.รองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
กองบังคับการตำรวจรถไฟ ซ.เลียบคลองผดุงเกษม รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ศาลแขวงปทุมวัน ถ.พระราม 4 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
โรงเรียนวัดบรมนิวาส ถ.,พระราม 6 15, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนวัดชัยมงคล ถ.บรรทัดทอง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนสตรีศรีบำรุง ถ.,โรงเรียนสตรีศรีบำรุง, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนวัดสระบัว ถ.รองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนอนุบาลสุนรา ถ.,พระราม 6 4, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง ถ.จรัสเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนวัดดวงแข ถ.,วัดดวงแข, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา ถ.,สุนทรพิมล, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เลียบคลองผดุงเกษม รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.สุรศักดิ์ รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.จารุเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เมทัลเลี่ยนทาวเวอร์ 2 ถ.พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ถ.,พระรามที่ 6 5, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อาคารศรีจินดา ถ.พระราม 6 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อาคารศรีจุลทรัพย์ ถ.พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อาคารวีเอส ถ.,โรงเรียนสตรีศรีบำรุง, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อาคารที่รับ-ส่งสินค้า ซ.เลียบคลองผดุงเกษม รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อาคารตั้งฮั่วปัก ถ.พระราม 4 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
ธนาคารกรุงไทย ถ.,พานิชโบ๊เบ๊สะพาน 1, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ธนาคารกรุงไทย ถ.,โรงเรียนสตรีศรีบำรุง, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ธนาคารยูโอบี ถ.,ศรีสง่า, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ธนาคารกรุงเทพ ซ.รองเมือง 5 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ธนาคารกสิกรไทย ถ.บรรทัดทอง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10400
ธนาคารไทยพาณิชย์ ถ.,พระราม 6 1, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถ.จารุเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ธนาคารนครหลวงไทย ถ.เจริญเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ธนาคารกรุงเทพ ถ.,พระยาสิงหเสนี, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ธนาคารออมสิน ถ.พระราม 4 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ธนาคารทหารไทย ซ.ตรอกราษฎร์อุทิศ รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ธนาคารกสิกรไทย ถ.,สวัสดี, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ถ.,แยกวัดบรมนิวาส, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วัดชำนิหัตถการ (วัดสามง่าม) ถ.พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วัดสระบัว ถ.รองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วัดชัยมงคล ถ.พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วัดดวงแข ซ.ดวงแข รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
นู้ดเดิ้ลแอนด์มอร์ ถ.พระราม 4 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงแรมทองพูน ซ.ทางพิเศษศรีรัช โครงข่ายในเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงแรมเทียนทอง ซ.รองเมือง 2 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ถ.,พระรามที่ 6 5, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงแรมศรีหัวลำโพง ถ.รองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงแรมสเตชั่น ถ.,พระยาสิงหเสนี, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
แยกพงษ์พระราม ถ.พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
แยกวัดดวงแข ถ.เจริญเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
แยกหัวลำโพง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
แยกมหานคร ถ.จารุเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานีรถไฟกรุงเทพ (สถานีรถไฟหัวลำโพง) ถ.รองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ด่านหัวลำโพง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานีหัวลำโพง 2 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานีหัวลำโพง 3 ถ.พระราม 4 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานีหัวลำโพง 1 ถ.พระราม 4 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
สถานีหัวลำโพง 4 ถ.พระราม 4 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
TWIN TOWERS HOTEL กรุงเทพ 88/2 ถ.พระราม 6 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0 2216 9555
นู้ดเดิ้ลแอนด์มอร์ ถ.พระราม4 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 026138977
น้อยนิดหน่อย ซ.พระยาสิงหเสนี ถ.พระราม4 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สุภาโภชนา รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สุกี้เจ หรูยี่ 285 ซ.พระยาสิงหเสนีย์ ถ.ถนนพระราม 4 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สกาลา (Scala Theatre) 184 ซ.1 ถ.พระรามที่ 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 022512861
ลิโด้ (Lido Multiplex) 256 ซ.2 ถ.พระรามที่ 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 022526498
022511727
022511265
สุภาโภชนา ซ.2 ซอย 8 ถ.ถนนราชดำเนิน รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 085-5712088
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง