ค้นพบจำนวน 481 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานพยาบาลเจตนิน ซ.ชิดลม ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10110
โรงพยาบาลคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ถ.พระราม 4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
หลังสวนบัลโคนี่ ซ.หลังสวน 7 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ยูเซ็นเตอร์ ถ.,จุฬาลงกรณ์ 42, วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สวนลุมไนท์บาร์ซ่า ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ศูนย์การค้าบางกอกบาซ่าร์ ซ.เพชรบุรี 32 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10110
เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ ถ.บรรทัดทอง วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10400
บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ถ.ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10110
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า ถ.พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ห้างสรรพสินค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ ถ.พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ห้างสรรพสินค้าสยามเซ็นเตอร์ ถ.พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ศูนย์การค้านารายณ์ภัณฑ์พาวิลเลี่ยน ถ.ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10110
ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ถ.พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ห้างสรรพสินค้าเกษรพลาซ่า ถ.ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10110
ห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ศูนย์การค้าโบนันซ่าพลาซ่า ซ.สยามสแควร์ 7 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ถ.,ชิดลม, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10110
ศูนย์การค้า 29 พลาซ่า ถ.,จุฬาลงกรณ์ 64, ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ห้างสรรพสินค้าอัมรินทร์พลาซ่า ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ศูนย์การค้าเพนนินซูล่าพลาซ่า ถ.,มหาดเล็กหลวง 1, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ถ.พระราม 4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานทูตสาธารณรัฐเชค ถ.,ร่วมฤดี 2, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานทูตญี่ปุ่น (กำลังก่อสร้าง) ถ.,พระเจน, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
กระทรวงพลังงาน ถ.พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ถ.พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ถ.รองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สนามกีฬาแห่งชาติ) ถ.พระราม 1 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10400
กองบังคับการตำรวจรถไฟ ซ.เลียบคลองผดุงเกษม รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ถ.,ชิดลม, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10110
กองพิสูจน์หลักฐาน ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
กองสารนิเทศ ถ.พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
กรมพลศึกษา ซ.จุฬาฯ 12 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถาบันนิติเวชวิทยา ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ศาลแขวงปทุมวัน ถ.พระราม 4 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย ถ.ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
สถานเสาวภา ถ.พระราม 4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
ศูนย์วิทยุกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ถ.,สนามคลี, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
กองบรรเทาทุกข์สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
สภากาชาดไทย ถ.พระราม 4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
โบสถ์จีนเซเว่นท์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ซ.จุฬาฯ 46 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สวนงูสภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
โรงละครนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์เธียเตอร์) ถ.พระราม 4 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10120
สีลมเซ็นเตอร์ ถ.พระราม 4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
ตึกอำนวยการ ถ.ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ตึกข้าราชการตำรวจ ถ.ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ตึกรุจิรวงศ์ ถ.ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ตึกศรีวิกรม์ 2 ถ.ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ตึกศรีวิกรม์ 1 ถ.ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนวัดบรมนิวาส ถ.,พระราม 6 15, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนวัดชัยมงคล ถ.บรรทัดทอง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนสตรีศรีบำรุง ถ.,โรงเรียนสตรีศรีบำรุง, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนวัดสระบัว ถ.รองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ถ.พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ถ.,ชิดลม, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนอนุบาลสุนรา ถ.,พระราม 6 4, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง ถ.จรัสเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ถ.หลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนนานาชาติมัลเบอร์รี่เฮ้าส์ ถ.,ต้นสน, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนวัดดวงแข ถ.,วัดดวงแข, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถ.พญาไท ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนสวนหลวงวิทยา ซ.จุฬาฯ 9 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนอาร์ซีอินเตอร์เนชั่นแนลสคูล ซ.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา ถ.,สุนทรพิมล, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ซ.บัณฑิตวิทยาลัย วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ ซ.หลังสวน 5 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนปทุมวัน ซ.จุฬาฯ 36 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม ถ.,จุฬาลงกรณ์ 42, วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ถ.,ร่วมฤดี 5, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนสวนลุมพินีกรุงเทพมหานคร ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนปวโรฬารวิทยา ถ.พระราม 4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
โรงเรียนปลูกจิต ซ.ปลูกจิตร 1 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนอนุบาลสุนี ถ.,ปลูกจิต, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนไทย-จีนศึกษา ถ.พระราม 4 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10120
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เลียบคลองผดุงเกษม รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.สุรศักดิ์ รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.จารุเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.พระราม 4 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.,ปลูกจิต, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10120
ตึกอำนวยการ ถ.ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ตึกข้าราชการตำรวจ ถ.ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ตึกรุจิรวงศ์ ถ.ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ตึกศรีวิกรม์ 2 ถ.ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ตึกศรีวิกรม์ 1 ถ.ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เมทัลเลี่ยนทาวเวอร์ 2 ถ.พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ถ.,พระรามที่ 6 5, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์ ถ.,สมคิด, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10110
อัมรินทร์ทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ถ.หลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เพลินจิตทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10110
ต้นสนทาวเวอร์ ถ.,ต้นสน, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10110
เอส.จี. ทาวเวอร์ ถ.,มหาดเล็กหลวง 3, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง