ค้นพบจำนวน 72 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
อาคารรัฐสภาไทย ถ.อู่ทองใน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 (622) 244-1000
244-1500
กองบัญชาการตำรวจนครบาล ถ.ศรีอยุธยา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถ.นครราชสีมา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กรมการปกครอง ถ.นครราชสีมา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ถ.นครราชสีมา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.ศรีอยุธยา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.พระรามที่ 5 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กรมราชองค์รักษ์ ถ.ราชดำเนินนอก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) ถ.ราชดำเนินนอก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ลูกหลวง ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำนักนายกรัฐมนตรี ถ.ลูกหลวง ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำนักพระราชวัง (ตึกอำนวยการอาคารอนุรักษ์) ถ.พหลโยธิน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดโบสถ์ ถ.สามเสน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ถ.สุพรรณ ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนพันธะวัฒนา ซ.สุโขทัย 10 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอักษรเจริญ ซ.สุโขทัย 6 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนเด็กรุ่นเล็กวชิราวุธวิทยาลัย ถ.,สุโขทัย 8, ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ถ.ราชวิถี ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ ถ.นครราชสีมา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ.อู่ทองนอก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ.อู่ทองนอก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนราชวินิต ถ.,ข้างสโมสรทหารบก, ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนจิตรลดา(สายอาชีพ) ถ.ศรีอยุธยา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ถ.ลิขิต ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ถ.ลูกหลวง ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ถ.ลิขิต ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนเบญจมบพิตร ถ.นครปฐม ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.อู่ทองใน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
อาคารศักดิ์-สุระวิชญ์ ถ.สวนอ้อยซอยกลาง ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
อาคารโยธินวัฒนา ถ.,สามเสน 12, ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
อาคารออมทรัพย์สก.ทบ. ถ.,ข้างสโมสรทหารบก, ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
อาคารเวทีลีลาศสวนอัมพร (เดิม) ถ.อู่ทองใน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
อาคารหอประชุมคุรุสภา ถ.นครราชสีมา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
อาคารรัชมังคลาภิเษก ถ.ลูกหลวง ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสามเสน ถ.สามเสน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถ.ราชวิถี ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสวนสุนันทา ถ.สามเสน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรัฐสภา ถ.อู่ทองใน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ธนาคารทหารไทย ถ.ศรีอยุธยา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ธนาคารไทยพาณิชย์ ซ.ลูกหลวง 13 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ธนาคารทหารไทย ถ.ศรีอยุธยา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ธนาคารกรุงไทย ถ.พิษณุโลก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ธนาคารออมสิน ถ.จรัญสนิทวงศ์ ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ธนาคารกรุงเทพ ถ.นครปฐม ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ.ราชวิถี ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถ.ราชวิถี ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดโบสถ์สามเสน ถ.สามเสน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ถ.ศรีอยุธยา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลากฤษณา ถ.สุโขทัย ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ร้านอาหารไทยเจริญ ถ.ศรีอยุธยา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ห้องอาหารจันท์คณา ถ.พิษณุโลก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงแรมแก้วเจ้าจอม ถ.ราชวิถี ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงแรมสวนดุสิตพาเลซ ถ.นครราชสีมา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
แยกวชิระ ถ.สุโขทัย ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
แยกสวนรื่นฤดี ถ.สุโขทัย ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
แยกขัตติยานี ถ.สุโขทัย ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
แยกการเรือน ถ.ราชวิถี ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
แยกอู่ทองใน ถ.ราชวิถี ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
แยกอู่ทองนอก ถ.นครราชสีมา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
แยกสี่เสาเทเวศร์ ถ.ศรีอยุธยา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
แยกหอประชุม ทบ. ถ.นครราชสีมา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
แยกวังแดง ถ.พิษณุโลก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
แยกลานพระรูป ถ.ราชดำเนินนอก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
แยกวัดเบญจมบพิตร ถ.พระรามที่ 5 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
แยกสวนมิสกวัน ถ.ราชดำเนินนอก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วงเวียนมัฆวานรังสรรค์ ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
แยกพาณิชยการ ถ.พระรามที่ 5 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สถานีตำรวจนครบาลดุสิต ถ.สุโขทัย ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล 1 ถ.พิษณุโลก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สนามเสือป่า ถ.ศรีอยุธยา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
พระที่นั่งวิมานเมฆ Vimanmek Palace 16 ถ.ราชวิถี ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02-6286300-9
สวนสัตว์ดุสิต - เขาดิน 71 ถ.พระราม5 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02-2811999
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง