ค้นพบจำนวน 251 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
อาคารรัฐสภาไทย ถ.อู่ทองใน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 (622) 244-1000
244-1500
ทำเนียบรัฐบาล สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
แม็คโครซุปเปอร์สโตร์ ซ.เขียวไข่กา ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ไฮมอลล์ ถ.สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ห้างสรรพสินค้าเดอะฟอร์ทดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ถ.สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ถ.,ลูกหลวง 1, สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กองบัญชาการตำรวจนครบาล ถ.ศรีอยุธยา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ที่ทำการด่านป่าไม้กรุงเทพ ถ.ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเลื่อยไม้ไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถ.ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
องค์การทอผ้า ถ.ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กรมชลประทาน ถ.,สามเสน 21, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ถ.ราชวิถี วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กรมสรรพสามิต ถ.นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงงานไพ่ ซ.สุคันธาราม 13 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
องค์การสุรา ถ.นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถ.นครราชสีมา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กรมการปกครอง ถ.นครราชสีมา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ถ.นครราชสีมา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.ศรีอยุธยา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.พระรามที่ 5 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กรมราชองค์รักษ์ ถ.ราชดำเนินนอก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) ถ.ราชดำเนินนอก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ลูกหลวง ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำนักนายกรัฐมนตรี ถ.ลูกหลวง ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โบสถ์แอ๊ดเวนตีส ซ.หลานหลวง 11 สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำนักพระราชวังอาคาร 2 ถ.พระรามที่ 5 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำนักพระราชวัง (ตึกอำนวยการอาคารอนุรักษ์) ถ.พหลโยธิน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนเด็กก่อนเกณฑ์วัดแก้วฟ้า ถ.,วัดแก้วฟ้า, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกลขส.ทบ. ถ.ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนโยธินบูรณะ ถ.ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดจันทรสโมสร ถ.,สามเสน 25, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนศรีดรุณ ถ.,สามเสน 30, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนราชินีบน ซ.เขียวไข่กา ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม ถ.,วัดประชาระบือธรรม, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนกันตะบุตร ถ.,องครักษ์ 2, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว ถ.ระนอง 1 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอนุบาลสาริน ถ.,สามเสน 28, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนพณิชยการสามเสน ซ.สามเสน 24 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวิมลพณิชยการศรีย่าน ถ.นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ ถ.อำนวยสงคราม ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา ถ.สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ถ.,รักษาดินแดน, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ ถ.,ศรีย่าน 1, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนเยาวชนศึกษา ถ.,ร่วมจิตต์ 3, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดโบสถ์ ถ.สามเสน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ถ.,เศรษฐสัมพันธ์, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนราชวัตรวิทยา ถ.นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนสตรีเนติศึกษา ถ.,ฟักไข่, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดสวัสดิวารีสีมาราม ถ.,วัดสวัสดิ์, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ถ.สุพรรณ ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดราชผาติการาม ถ.ราชวิถี วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอัมพวันศึกษา ถ.,วัดอัมพวัน, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนพันธะวัฒนา ซ.สุโขทัย 10 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนโยนออฟอาร์คเทคโนโลยี ถ.,สามเสน 13, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอักษรเจริญ ซ.สุโขทัย 6 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนเด็กรุ่นเล็กวชิราวุธวิทยาลัย ถ.,สุโขทัย 8, ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์ ถ.,สามเสน 13, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค ถ.,สามเสน 13, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนนันทนศึกษา ซ.สุคันธาราม 3 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนพันธะศึกษา ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ ถ.,สามเสน 13, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนพันธะศึกษาแผนกมัธยม ถ.,สามเสน 11, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนโยนออฟอาร์คแผนกอนุบาล ถ.,สามเสน 11, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ ถ.,สามเสน 11, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนคอนเซ็ปชัญ ซ.มิตรคาม วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนสุโขทัย ซ.สุคันธาราม 4 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ถ.ราชวิถี ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดราชาธิวาส ถ.,สามเสน 9, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ ถ.นครราชสีมา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ.อู่ทองนอก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ.อู่ทองนอก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร ซ.ศรีอยุธยา 21 วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนศิริโรจน์พาณิชย์ ซ.ราชวิถี 26 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอนุบาลเลิศอนุวัฒน์ ซ.ราชวิถี 28 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอนุบาลทิพพรรณี ถ.,สุโขทัย 7, สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนราชวินิต ถ.,ข้างสโมสรทหารบก, ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ ถ.ศรีอยุธยา วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนจิตรลดา(สายอาชีพ) ถ.ศรีอยุธยา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ถ.ลิขิต ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ถ.ลูกหลวง ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ถ.ลิขิต ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนเบญจมบพิตร ถ.นครปฐม ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนราชวินิตมัธยม ถ.พิษณุโลก สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร ถ.,พิษณุโลก 3, สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.ประดิพัทธ์ ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.พระรามที่ 5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.สามเสน 20 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.อำนวยสงคราม ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.อำนวยสงคราม ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.,สันติสุข, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.พระรามที่ 5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.อู่ทองใน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ถ.นครสวรรค์ สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.นครสวรรค์ สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง