ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถ.กรุงเกษม วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถ.กรุงเกษม วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัดสังเวช ถ.ลำพู วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.,สามเสน 7, วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถ.วิสุทธิกษัตริย์ วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ธนาคารกรุงเทพ ถ.สามเสน วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดนรนาถสุนทริการาม ถ.กรุงเกษม วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดสามพระยาวรวิหาร ถ., สามเสน 3, วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดสังเวชวิศยาราม ถ.,สามเสน 1, วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ขวัญทิพย์ ถ.สามเสน วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ร้านอาหารกินลมชมสะพาน ถ., สามเสน 3, วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงแรม ถ.วิสุทธิกษัตริย์ วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
แยกเทเวศร์ ถ.กรุงเกษม วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
แยกบางขุนพรหม ถ.สามเสน วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือเทเวศร์ ถ.กรุงเกษม วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือพระราม 8 วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ร้านกินลมชมสะพาน ใกล้พระราม8 ซ.สามเสน 5 วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กินลมชมสะพาน 11/6 ซ.สามเสน3 ถ.สามเสน วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 026288382
วัดสามพระยา 165 สามเสน วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02-628-7931
02-628-9130-1
วัดนรนาถสุนทริการาม 66 กรุงเกษม วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02-281-2161
02-282-7238
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง