ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ศูนย์ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิบุคคล ถ.,วรพงษ์, บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัดใหม่อมตรส ซ.สามเสน 8 บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนสมสงวน ซ.สามเสน 2 บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัดตรีทศเทพ ถ.,ข้างวัดตรีทศเทพ, บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ถ.วัดปรินายก บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.สามเสน บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
อาคารรังนกใต้ ซ.สามเสน 2 บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
อาคารพรีเมียร์ลิฟวิ่งเพลส ซ.ตรอกบ้านหล่อ บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดเอี่ยมวรนุช ซ.สามเสน 8/1 บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดใหม่อมตรส ซ.สามเสน 8 บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดตรีทศเทพ ถ.ประชาธิปไตย บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดปรินายกวรวิหาร ถ.วัดปรินายก บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ดรรชนี ถ.ประชาธิปไตย บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงแรมนครพิงค์ ถ.,สามเสน 6, บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงแรมสุขสวัสดิ์ ถ.,สามเสน 6, บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงแรมรัชตะ ถ.,สามเสน 4, บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงแรมมิตรไพศาล ถ.,สามเสน 6, บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงแรมนิวเวิลด์โฮเทล ซ.สามเสน 2 บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงแรมสุขาวดี ถ.,พิพิธโภคัย, บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงแรมสุขนิรันดร์ ถ.วัดปรินายก บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ถ.ราชดำเนินนอก บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 022822555
022818510
วัดปรินายก 1 ราชดำเนินนอก บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02-282-6845
02-282-6085
วัดปรินายก 1 ราชดำเนินนอก บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02-282-6845
02-282-6085
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง