ค้นพบจำนวน 1,056 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
หน่วยตรวจโรคศูนย์สงครามพิเศษ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
หน่วยตรวจโรคศูนย์การบินทหารบก ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
หน่วยตรวจโรคศูนย์การทหารปืนใหญ่ ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
สุขศาลาศรีนครินทรวิโรฒ 62 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแว้ดล้อม ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่13จ.ตาก) 199 ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ศูนย์มะเร็งอุดรธานี 36 ถ.อุดรธานี-ขอนแก่น หมู่1 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
ศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี 431 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
ศูนย์มะเร็งลพบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี ถ.โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
ศูนย์มะเร็ง ลำปาง 199 ถ.ลำปาง-เชียงราย หมู่12 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 75/1 ถ.พระราม6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันราชานุกูล ถ.ประชาสงเคราะห์ ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันราชประชาสมาสัย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 196 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
สถาบันประสาทวิทยา ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันบำราศนราดูร ซ.ติวานนท์ 14 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถาบันธัญญารักษ์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
สถาบันทันตกรรม ซ.ติวานนท์ 14 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
สถาบันโรคผิวหนัง ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันโรคทรวงอก ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สาขาวัดบางปิ้ง 45/5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สถานีอนามับ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน หมู่2 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
สถานีนามัยนบ้านท่าประชาสวรรค์ หมู่7 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ 25 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
สถานีกาชาดที่ 8 เอื้ออนามัย 91 ถ.มาตยาวงษ์ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ศูยน์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี 43 หมู่7 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแกน ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์สุภาพชุมชนท่าใหม่ 28 ถ.สรรพกิจ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
ศูนย์สุขภาพสะพานดำ ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์สุขภาพจิตที่9 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
ศูนย์สุขภาพจิตที่8 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
ศูนย์สุขภาพจิตที่5 ถ.ช้างเผือก จ.นครราชสีมา 30000
ศูนย์สุขภาพจิตที่4 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์สุขภาพจิตที่3 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์สุขภาพจิตที่13 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์สุขภาพจิตที่11 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ซ.วัดป่าวิเวกธรรม ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ซ.ติวานนท์ 14 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 15 ถ.ปากน้ำ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 472 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ถ.ช่างหล่อ ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ศูนย์สุขภาพจิต 1 ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ศูนย์สุขภาพเมืองอรัญญิก ถ.สิงห์นิรันดร์ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์สุขภสพชุมชนเขารูปช้างสาขา1 (เคหะชุมชนสงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ 444 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสถาบันการแพทย์แผนไทย ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยชีวกบูรพา หมู่1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ศู่นย์วิยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ 2 หมู่4 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สงขลา 616/1 หมู่2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชลบุรี 59/2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น 400/2 ซ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศู่นย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย 148 ถ.พหลโยธิน หมู่3 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สุราษฎร์ธานี ซ.2 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
ศู่นย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุทรสงคราม 136 ถ.เอกชัย หมู่4 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พิษณุโลก ถ.สุพรรณกัลยา ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 49 ถ.เชือก จ.นครราชสีมา 30000
ศูนย์วิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ศูนย์วิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ 109 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ศูนย์วิชาการศูนย์วิทยาศสตร์การแพทย์อุดรธานี ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
ศูนย์มหาวชิราลงกรณธัญบุรี ปทุมธานี ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคกลาง ซ.นารถมนตเสวี 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
กองอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครลำปาง ถ.ฉัตรไชย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเบตง ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
กองวัตถุระเบิด ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
กองพันพยาบาล สนับสนุน ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
กองพยาบาลโรงเรียนเตรียมทหาร 9 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
์กองบินทหารเรือ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
กรมอนามัย ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กรมการสัตว์ทหารบก ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
กรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ศูนย์ส่งเสริมสุชภาพแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกำแพงเพชร 147/2 ซ.เทศา 2 1 ถ.เทศา2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
บริษัท โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ จำกัด ซ.หัสดิเสวี ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา 169/382 ถ.ลงหาดบางแสน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
สำนักงานสุขภาพโศกขามป้อม ตำบลเสาธงชัย หมู่4 ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 47/100 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สำนักงานสิ่งแว้ดล้อมภาค 11 ถ.จอมพล จ.นครราชสีมา 30000
สำนักงานป้องกันควมคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่3 จังหวัดชลบุรี ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง